Connect with us

Marknadsnyheter

Begravning i våtmark pågick under årtusenden

Published

on

Att lämna människor i myrar och våtmark är en tradition som pågått i årtusenden i hela Europa – och enligt en arkeologisk studie har många mött en våldsam död. I studien av kvarlevor ingår över 40 individer från Sverige, där Bockstensmannen och Hallonflickan är mest kända.

Runt om i Europa har människor hittats i myrar och våtmarker. Arkeologerna delar in lämningarna i två grupper; mosslik och våtmarkskelett. Flera fynd av mosslik är kända för att vara extremt välbevarade, som Bockstensmannen. Han hittades i en myr och levde under Medeltiden.

– Men de allra flesta fynd av mänskliga lämningar i våtmarksområden i Sverige är bevarade som skelett, säger Sophie Bergerbrant, arkeolog som ingått i det internationella teamet och är knuten till Göteborgs universitet.

– Ingen har tittat på hela bilden tidigare, utan man har ägnat sig åt de mosslik som är bäst bevarade.

I studien där arkeologerna analyserat över 1000 individer, finns 260 individer från Skandinavien, 40 av dessa har hittats i Sverige.

– Vi kan konstatera att det handlar om ett mycket större tidsspann än man tidigare trott. När vi nu analyserat detta i ett långtidsperspektiv ser vi att man har lämnat människor i myrar och våtmarksområden under sex perioder, den senaste perioden sträcker sig in på 1700-talet.  Vi ser ett nytt mönster som vi inte känt till tidigare.

Sophie Bergerbrant tar ”Dannikekvinnan” som exempel på att detta begravningssätt även pågått i Sverige långt in på 1700-talet.

– Hon begravdes i en våtmark någon gång sent 1600-tal eller tidigt 1700-tal.

Började i Skandinavien
I studien undersöktes alla typer av mänskliga kvarlevor som hittats i våtmarker runt om i Europa. Arkeologerna konstaterar att det rör sig om en lång tradition med djupa rötter. Fenomenet att begrava människor på det här sättet började i södra Skandinavien under mesolitikum, runt 8000 år före Kristus, och spred sig sedan över norra Europa.

Studien och det internationella forskarteamet har letts från Wageningen university i Nederländerna och resultatet publiceras i den vetenskapliga tidskriften Antiquity.

– Vi visar att tidigare arkeologiska undersökningar som enbart fokuserat på de välbevarade mossliken, inte har gett hela bilden. Alla kategorier av mänskliga lämningar har värdefull information. Och när vi nu analyserat dessa framträder en ny bild.

Studien slår även fast att många mött en våldsam död. I de fall där dödsorsaken kunnat fastställas tycks det handla om grovt våld och att människorna sedan lämnats i våtmarken med avsikt. Våldet har tidigare tolkats som att det har handlat om människor som offrats, kriminella som avrättas eller människor som helt enkelt fallit offer för våld på annat sätt.

Men studien pekar på att ett anmärkningsvärt stort antal har dött genom olyckshändelse eller i vissa fall genom självmord, detta baseras på historiska källor.

Vissa våtmarker är också mer populära än andra. På en del platser har man hittat flera deponerade människor. I vissa fall rör det sig om en engångshändelse som en massgrav efter en strid. Andra våtmarker har använts gång på gång och här har även föremål begravts vilket arkeologerna tolkar som rituella offergåvor. Det handlar om allt från ben från djur, till vapen och smycken av brons. Dessa platser har tolkats som kult-platser, som måste ha haft en central plats i religionen eller i det lokala samhället. Ett svenskt exempel på detta är Skedemosse på Öland.

Studien Bogs, bones and bodies: the deposition of human remains in northerna Euriopean mires (9000 BC-Ad 1900) har publicerats i tidskriften Antiquity: https://doi.org/10.15184/aqy.2022.163

Kontakt:
Sophie Bergerbrant, tel: 070-675 6130, e-post: [email protected]

Fakta
Lämningarna som analyserats i studien kan delas in i tre kategorier:

  • Mumifierade mosslik, där skinn, mjuk vävnad och hår har bevarats
  • Våtmarksskelett där bara benen har bevarats
  • Delar av kvarlevor, antingen från mumier eller skelett

Hur väl en individ har bevarats beror på miljön i våtmarken. I vissa våtmarker bevaras mjuk mänsklig vävnad bättre medan det i andra är ben och skelett som bevaras.

Arkeolog Sophie Bergerbrant är knuten till Forskningsprojektet The Rise II – En ny europeisk förhistoria: Att integrera DNA, isotoper, språkhistoria och arkeologi för en nytolkning av grundläggande förändringar i Europas förhistoria som är finansierat av Riksbankens jubileumsfond med 35 miljoner kronor och bedrivs vid Institutionen för historiska studier vid Göteborgs universitet.

Mer information om forskningsprojektet: https://www.gu.se/forskning/the-rise-ii-en-ny-europeisk-forhistoria-att-integrera-dna-isotoper-sprakhistoria-och-arkeologi-for-en-nytolkning-av-grundlaggande-forandringar-i

Bildtexter:

Figur 1. a) Exempel på ett mosslik från historisk tid (Rabivere, Esland); b) exempel på del av delvisa kvarlevor av ett mosslik (Stidsholt, Danmark); c) exempel på ett mosskelett  (Luttra, Sverige); och d) exempel av disartikulerade skelett lämningar (Alken Enge, Danmark) (copyright: Estonian National Museum (a); Nationalmuseet Copenhagen (b); Jan Kask (c); Peter Jensen (d)).

Figur 2. Spridningen av olika typerna av de olika typerna av lokaler (a) och bevarande kategori (b) av mänskliga lämningar i Europiska moss- och myrmark (karta av författarna, torv spridningen baserad på Tanneberger et al. 2017).

Bild 3.Sophie Bergerbrant är arkeolog och knuten till forskningprojektet Rise II vid Göteborgs universitet.

Cecilia Sjöberg
Kommunikatör, Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet
Telefon: 031–786 63 51, 076–618 6351
E-post: [email protected]

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 53 500 studenter och 6 500 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.  Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook. Följ oss på Instagram.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

UW Health beställer två WasteLog™-system

Published

on

By

University of Wisconsin Hospital and Clinics, UW Health, har beställt två WasteLog™-system till sitt center i Madison. Teamet som arbetar med förebyggande av narkotikasvinn vid UW Health kommer att genomföra en utvärdering av de första två enheterna för att fastställa bästa praxis och arbetsflöden. En framgångsrik utvärdering kommer att leda till ytterligare beställningar av WasteLog™ för andra anläggningar inom UW Health.

WasteLog™ kommer i första hand att användas för verifiering av returnerade narkotiska läkemedel från avdelningar med hög risk och stor användning. Kontroll av läkemedelsavfall är en viktig del i hanteringen av läkemedelssvinn, ett växande problem inom det amerikanska hälsovårdssystemet.

WasteLog™-systemet kommer också att användas för ett pilotprogram med Heliometrics analysprogram. All data från WasteLog™ kommer att tillhandahållas elektroniskt till Heliometrics för att inkluderas i deras algoritmer som används för att upptäcka läkemedelssvinn. Detta tillför data som idag saknas för att komplettera analysen.

”Denna WasteLog™-order ger Pharmacolog en möjlighet att vara en del av ett prestigefyllt universitetssjukhus och tillhandahålla värdefull information för att förbättra sjukhusets program för att förhindra läkemedelssvinn” säger Steve Maiorano, säljchef, Pharmacolog USA Inc.

För mer information kontakta:

Per Persson, VD

E-post: [email protected]
Tel: 073-746 44 61

Om Pharmacolog

Pharmacolog tillhandahåller lösningar och produkter som förbättrar effektiviteten och säkerheten vid beredning av injicerbara läkemedel. Vårt mål är att hjälpa till att förhindra medicineringsfel och säkerställa maximal läkemedelseffekt vid behandling av patienter med kraftfulla men potentiellt skadliga injicerbara läkemedel. Pharmacologs produkter hjälper personal på apotek och sjukhusavdelningar att minimera risken för fel i beredningsprocessen. Genom att kontrollera att läkemedel och narkotika som används vid kirurgi inte har manipulerats bidrar våra lösningar också på ett avgörande sätt till att förhindra att läkemedel hamnar i fel händer.

Följande varumärken ägs och skyddas av Pharmacolog i Uppsala AB: Pharmacolog™-logotyp, DrugLog™, WasteLog™, PrepLog™ och Pharmacolog Dashboard™.

Ytterligare information avseende bolaget finns på https://pharmacolog.com/.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via [email protected]

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Almi Invest investerar i Readilys nya snabbtest som testar flera virus på en gång

Published

on

By

Almi Invest investerar två miljoner kronor i Readily, som utvecklat en ny metod för att ta fram snabbtest för flera olika virus på en gång. I emissionen på totalt cirka 10 miljoner kronor deltar även privata investerare och UU Invest. Pengarna ska användas till att ta fram en första prototyp av snabbtestet.

Under Covid-19 pandemin blev det tydligt att det finns ett stort behov av lättillgängliga, lättanvända och tillförlitliga hemmatest, som direkt kan visa förekomst av virus. Idag är PCR-testet det mest tillförlitliga testet för Covid, men problemet är att det tar flera dagar att få fram resultatet då proven måste skickas till speciella PCR-labb. Många av de snabbtest som finns att tillgå är ingen lösning, då de inte är lika tillförlitliga som PCR-testet.

Nu har nystartade Uppsalabolaget Readily utvecklat en ny metod för snabbdiagnostik av virus med ett första fokus på respiratoriska sjukdomar. Tanken är att ta fram ett snabbtest där man kan mäta flera olika virus på en gång, för att snabbt kunna sätta in rätt behandling. Testet har samma noggrannhet som ett PCR-test, men går att göra snabbt, enkelt och billigt hemma eller på äldreboenden och sjukhus.

Readilys vision är att testet ska användas globalt. På så sätt kan diagnostik av infektiösa sjukdomar bli tillgänglig i hela världen och inte bara i den rika delen. Idag saknar cirka hälften av jordens befolkning tillgång till basal diagnostik av de allra vanligaste infektiösa sjukdomarna.

Testet kommer till en början kunna detektera fyra olika virus – SARS-CoV-2, influensa A, influensa B och respiratory syncytical virus (RSV) – i ett och samma patientprov.

– Readilys nya snabbtest kan komma att revolutionera diagnostiken av de absolut vanligaste, och i vissa fall dödliga, sjukdomsalstrande virus. Produkten man nu ska ta till marknaden kombinerar PCR-testernas känslighet och specificitet med hemtesternas enkelhet, snabbhet och överkomliga pris, säger Allan Asp, Investment Manager på Almi Invest. Vi ser en stor potential för Readily att nå framgång på denna stora, globala marknad.

Readilys metod bygger på gedigen forskning från en både akademiskt och kommersiellt mycket framgångsrik forskargrupp vid Uppsala universitet med professorerna Masood Kamali-Moghaddam och Ulf Landegren i spetsen. De båda är medgrundare av Readily tillsammans med bland andra serieentreprenören Ove Öhman och Dr. Liza Löf, som nu blir vd i det nystartade bolaget. Hon har en gedigen forskarbakgrund från Uppsala universitet och det är hon som har utvecklat den nya metoden.

– Vi är väldigt glada över denna investering, säger Liza Löf, vd på Readily. Nu kan vi på allvar ta steget från forskning till produkt och börja ta fram vår första riktiga prototyp.

För ytterligare information kontakta
Allan Asp, Investment Manager Almi Invest, tel 070 625 23 02, mail [email protected]
Liza Löf, vd och medgrundare Readily, tel 0706 986 547, mail [email protected]

Om Almi Invest
Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom greentech, Almi Invest GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3,7 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 700 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen delfinaniserat av EUs strukturfonder.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Data Ductus och BnearIT vinnare i Försäkringskassans stora it-konsultupphandling i norr – nyrekryterar 40 personer i Luleå

Published

on

By

Försäkringskassan har valt Data Ductus som huvudleverantör av it-konsulttjänster i region norr. Ramavtalet löper över två år med möjlighet till ytterligare två års förlängning och är värt upp emot 200 miljoner kronor. Leveransen kommer att ske genom Luleåbaserade BnearIT som sedan mars 2022 är en del av Data Ductus. Ett 40-tal nyrekryteringar kommer att bli aktuella.  

Upphandlingen omfattar konsultstöd för bl a systemutveckling, it-arkitektur och utvecklingsledning till Försäkringskassans verksamhet i Luleå och Kalix.  

– Vi är oerhört stolta över att ha tagit hem den här affären i tuff konkurrens med de stora etablerade it-konsultbolagen. Tack vare samgåendet med Skellefteåföretaget Data Ductus i våras har vi nu en stark lokal leveranskapacitet, säger Olov Stenberg, försäljningschef på BnearIT.  

BnearIT har idag ca 40 anställda och kommer genom denna affär att behöva rekrytera ungefär lika många till.   

– Att attrahera duktiga medarbetare är något vi jobbar mycket med. En viktig faktor är att kunna erbjuda intressanta och utvecklande uppdrag och det kommer vi definitivt kunna göra genom denna affär. Ett långt avtal med en myndighet som denna gör oss dessutom till en trygg arbetsgivare nu när ekonomin ser ut att gå in i en lågkonjunktur, säger Ida Ek, konsultchef på BnearIT. 

I ramavtalet finns utrymme för att ta in juniora utvecklare och kompetensutveckla dessa. 

– Det visar att Försäkringskassan inser vikten av att utveckla talanger lokalt och att de tar ansvar för att behålla kompetensen i Norrbotten. Vi har ett bra samarbete med Luleå tekniska universitet och hoppas genom den här affären kunna rekrytera, skola in och få studenterna att stanna i Luleå, avslutar Ida Ek. 

Ramavtalet börjar gälla den 1 februari 2023.

För mer information, kontakta:

Olov Stenberg, försäljningschef BnearIT, [email protected], 070-420 02 80  

Ida Ek, konsultchef BnearIT, [email protected], 073-042 38 96 

Frida Göthager, Marknadschef Data Ductus, [email protected], 0910-73 23 21

Om Data Ductus 

Data Ductus är ett svenskt it-konsultbolag i stark tillväxt med omkring 300 anställda. I nära samarbete med sina kunder och partners levererar man lösningar inom digitalisering och automation till företag och organisationer över hela världen. Koncernen har verksamhet i USA, Europa och Asien. I Sverige har man kontor Luleå (under varumärket BnearIT), Skellefteå, Uppsala och Malmö. www.dataductus.com

Om BnearIT 

BnearIT är ett genuint företag inom systemutveckling med ett 40-tal passionerade, effektiva och jordnära it-experter. BnearIT startade i Luleå 2002 är sedan 2022 en del av Data Ductus-koncernen. Hos BnearIT klappar hjärtat för Norr- och Västerbotten, därför är det naturligt för dem att inte bara utveckla it-system, utan även samarbetspartners, medarbetare och hela regionen. www.bnearit.se

Om Försäkringskassan 

Försäkringskassan är en av landets största myndigheter med cirka 14200 medarbetare. Försäkringskassan administrerar de försäkringar och bidrag som ingår i socialförsäkringen i Sverige. Socialförsäkringen är samhällets ekonomiska trygghetssystem. Inom socialförsäkringen finns förmåner som täcker olika behov under livet. Ytterligare information om Försäkringskassan och dess uppdrag finns att tillgå via myndighetens hemsida www.forsakringskassan.se 

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.