Beslut från årsstämma i myFC Holding AB

| 10 juni, 2021 | 0 kommentarer

Årsstämma i myFC Holding AB hölls i Stockholm den 10 juni 2021.

Årsredovisning och ansvarsfrihet

Bolagets respektive koncernens resultaträkning och balansräkning fastställdes och styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Val av styrelse, styrelseordförande och beslut om arvoden

Stämman beslutade om omval av Johnny Bräster, Klaus Wiemers och Ulf Henning.

Ulf Henning omvaldes till styrelseordförande.

Styrelsearvodet fastställdes till totalt 450 000 SEK.

Val av revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som revisor. Auktoriserade revisorn Magnus Lagerberg kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor. Revisorerna ska erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Bemyndiganden att besluta om nyemission

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till bemyndigande, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Betalning ska, utöver kontant betalning, kunna ske genom apportegendom eller genom kvittning.

Nyemission som beslutas med stöd av bemyndigandet och som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs Antalet aktier som därvid ska kunna emitteras, antalet aktier som ska kunna tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner och/eller konvertering av konvertibler emitterade med stöd av bemyndigandet, får inte överstiga 20 procent av det vid var tid registrerade antalet aktier i bolaget. Syftet med bemyndigande och skälet till att avvikelse från företrädesrätten ska kunna ske är, i huvudsak, att möjliggöra kapitalanskaffning för expansion och att kunna tillvarata nya affärsmöjligheter.

Annonseringen för årsstämman

Stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att se över vart annonseringen skall ske för årsstämman.

Vid frågor, vänligen kontakta:
myFC Press Office
E-mail: [email protected]
Telefon: 0738 09 33 83 

Certified Adviser:
Avanza Bank
E-mail: [email protected]
Telefon: 08 409 421 20

Om myFC
Det svenska innovationsföretaget myFC erbjuder tunna, skalbara bränsleceller som är lätta att dimensionera och anpassa till eldrivna produkter. myFC utvecklar tekniklösningar där batteri och vätgasbaserade bränsleceller samexisterar för utökad användning och minskad klimatpåverkan. myFC grundades 2005 och noterades i maj 2014 på NASDAQ First North Growth Market. Huvudkontoret ligger i Stockholm. För mer information, besök myFC.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *