Beslut vid extra bolagsstämma i SAS AB

| 3 november, 2017 | 0 kommentarer

fr, nov 03, 2017 11:30 CET

Vid SAS AB:s extra bolagsstämma fredagen den 3 november 2017 beslutades det i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, längst intill nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av högst 66 miljoner stamaktier motsvarande knappt 20% av antalet utgivna stamaktier.

En eventuell nyemission av stamaktier ska ske på marknadsmässiga villkor, varvid teckningskursen per ny stamaktie ska fastställas genom ett auktionsförfarande, ett s.k. accelererat book building-förfarande.

SAS styrelse har inte fattat något beslut om att utnyttja bemyndigandet, men har nu möjlighet att fatta ett sådant beslut om marknadsförhållandena och andra förhållanden är gynnsamma.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *