Beslut vid Swedish Stirlings extra bolagsstämma

| 6 september, 2021 | 0 kommentarer

Vid extra bolagsstämma i Swedish Stirling AB (publ) den 6 september 2021, som hölls genom poströstning utan fysisk närvaro med stöd av tillfälliga lagregler, fattades nedanstående beslut.

Val av ny styrelseledamot
Till ny styrelseledamot valdes Mia Engnes att ersätta Andreas Ahlström som ställt sin plats till förfogande till förmån för Mia Engnes.

Arvode till styrelsen
Beslutades att styrelsearvodet enligt årsstämmans beslut den 23 april 2021 fortsatt ska gälla och att 200 000 SEK ska betalas ut till Mia Engnes pro rata i förhållande till hennes faktiska tjänstgöringsperiod under tiden från årsstämman 2021 intill slutet av nästkommande årsstämma. Beslutades vidare att arvode för arbete i revisionsutskottet ska vara oförändrat för ordförande i revisionsutskottet men arvode till ledamot i revisionsutskottet ska utgå med 50 000 kronor. Inget arvode för utskottsarbete ska utgå till styrelsens ordförande.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sven Ljungberg, Kommunikationschef, 031-385 88 30, [email protected]

Om Swedish Stirling AB

Swedish Stirling AB är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 för att vidareutveckla stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Bolagets senaste produkt – PWR BLOK 400-F – är en unik egenutvecklad lösning för att återvinna energi ur industriella rest- och fackelgaser och omvandla dessa till 100 % koldioxidneutral elektricitet med hög effektivitet. PWR BLOK är – enligt oberoende certifiering – det billigaste sättet att producera elektricitet som existerar idag, och ger större CO2-besparingar per investerad krona än något annat energislag. Swedish Stirling AB är listat på Nasdaq First North Premier och FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399, [email protected]. Läs mer på www.swedishstirling.com

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *