BEWiSynbra Group AB (publ) kommer att påkalla av förtida inlösen av 2018/2022-obligationer med ISIN SE0010985556 och 2019/2023-obligationer med ISIN SE0013409455

| 24 augusti, 2021 | 0 kommentarer

Idag meddelar BEWiSynbra Group AB (publ) (”Emittenten”) att innehavarna av dess seniora säkerställda obligationer om upp till EUR 100 000 000 som förfaller 2022 (ISIN: SE0010985556) (”2022-obligationerna”) respektive dess seniora säkerställda obligationerna om upp till EUR 115 000 000 som förfaller 2023 (ISIN: SE0013409455) (”2023-obligationerna”) (2022-obligationerna och 2023-obligationerna hänvisas tillsammans till som “Obligationerna”) kommer underrättas om att Emittenten kommer att utnyttja rätten att påkalla förtida inlösen av Obligationerna i enlighet med punkt 9.9 i villkoren för 2022-obligationera och 9.10 i villkoren för 2023-obligationerna. Underrättelser om förtida inlösen (eng. redemption notice) kommer att skickas till obligationsinnehavarna den 25 augusti 2021.

Den förtida inlösen är villkorad av att likviden för den emission av nya seniora icke säkerställda hållbarhetslänkade obligationer med rörlig ränta till ett aggregerat belopp om EUR 160 000 000 under ett ramverk om upp till EUR 250 000 000 som Emittentens moderbolag, BEWI ASA, offentliggjorde idag har mottagits (”Villkoret”).

Förutsatt att Villkoret uppfylls (eller att inlösen på annat sätt bekräftas av Emittenten som ovillkorad), är inlösendagen planerad till den 6 september 2021 och inlösenbeloppet tillsammans med obetald ränta upplupen fram till och med inlösendagen kommer att betalas till den som är registrerad som obligationsinnehavare på avstämningsdagen (beräknad till 30 augusti 2021) i skuldboken som hålls av Euroclear Sweden. Villkorets uppfyllnad och bekräftelse av inlösendagen och avstämningsdagen (ingen av dem kommer att infalla tidigare än vad som framgår ovan) kommer att bekräftas till obligationsinnehavarna genom pressmeddelande.

Om Villkoret uppfylls kommer den förtida inlösen att vara ovillkorad och Obligationerna kommer att inlösas till ett belopp om 102,250 procent respektive 103,350 procent av det nominella beloppet för 2022-obligationerna respektive 2023-obligationerna och behöriga obligationsinnehavare som har deltagit i det förtida samtyckeserbjudandet (eng. early voting offer) under det skriftliga förfarandet (eng. written procedure) som inleddes för Obligationerna den 9 augusti 2021 kommer att, föremål för villkoren i notiserna om skriftligt förfarande som skickades i samband därmed, erhålla en förtida samtyckesavgift (eng. early consent fee) till ett belopp om 0,250 procent av det nominella beloppet för varje Obligation.

I samband med inlösen kommer Obligationerna att makuleras och avnoteras från Nasdaq Stockholm.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Charlotte Knudsen, Director of IR and Communications BEWI ASA, tel: +47 975 61 959

Marie Danielsson, CFO BEWI ASA, tel.: +46 70 661 0047

Om BEWI ASA

BEWI ASA, ägare av BEWiSynbra Group AB (publ), är en internationell leverantör av lösningar inom förpackning, komponenter och isolering. Engagemanget för hållbarhet löper genom hela värdekedjan, från produktion av råvaror och slutprodukter, till återvinning av förbrukade produkter. BEWI ASA är noterat på Oslo Børs under ticker BEWI.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2021 kl. 21:00 CEST

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *