BEWiSynbra Group AB (publ) påkallar ovillkorad förtida inlösen av 2018/2022-obligationer med ISIN SE0010985556 och 2019/2023-obligationer med ISIN SE0013409455

| 25 augusti, 2021 | 0 kommentarer

Den 24 augusti 2021 meddelade BEWiSynbra Group AB (publ) (”Emittenten”) att innehavarna av dess seniora säkerställda obligationer om upp till EUR 100 000 000 som förfaller 2022 (ISIN: SE0010985556) (”2022-obligationerna”) respektive dess seniora säkerställda obligationerna om upp till EUR 115 000 000 som förfaller 2023 (ISIN: SE0013409455) (”2023-obligationerna”) (2022-obligationerna och 2023-obligationerna hänvisas tillsammans till som “Obligationerna”) kommer underrättas om att Emittenten kommer att utnyttja rätten att påkalla förtida inlösen av Obligationerna i enlighet med punkt 9.9 i villkoren för 2022-obligationera och 9.10 i villkoren för 2023-obligationerna. Underrättelser om förtida inlösen (eng. redemption notice) har idag skickats till obligationsinnehavarna och biläggs även till det här pressmeddelandet.

Den förtida inlösen är ovillkorad och inlösendagen infaller den 6 september 2021. Inlösenbeloppet tillsammans med obetald ränta upplupen fram till och med inlösendagen kommer att betalas till den som är registrerad som obligationsinnehavare på avstämningsdagen, den 30 augusti 2021, i skuldboken som hålls av Euroclear Sweden. Behöriga obligationsinnehavare som har deltagit i det förtida samtyckeserbjudandet (eng. early voting offer) under det skriftliga förfarandet (eng. written procedure) som inleddes för Obligationerna den 9 augusti 2021 kommer att, föremål för villkoren i notiserna om skriftligt förfarande som skickades i samband därmed, erhålla en förtida samtyckesavgift (eng. early consent fee) till ett belopp om 0,250 procent av det nominella beloppet för varje Obligation senast den 8 september 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Charlotte Knudsen, Director of IR and Communications BEWI ASA, tel: +47 975 61 959

Marie Danielsson, CFO BEWI ASA, tel.: +46 70 661 0047

Om BEWI ASA

BEWI ASA, ägare av BEWiSynbra Group AB (publ), är en internationell leverantör av lösningar inom förpackning, komponenter och isolering. Engagemanget för hållbarhet löper genom hela värdekedjan, från produktion av råvaror och slutprodukter, till återvinning av förbrukade produkter.

BEWI ASA är noterat på Oslo Børs under ticker BEWI.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2021 kl. 16:35 CEST

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *