Biofrigas skriver avsiktsförklaring med Vessige Biogas avseende förvärv av en CryoSep-anläggning

| 8 juni, 2022 | 0 kommentarer

Biofrigas har undertecknat en avsiktsförklaring med Vessige Biogas avseende förvärv av en CryoSep-anläggning som del av ett större projekt. Projektet är budgeterat till 19,1 MSEK, varav Biofrigas andel är strax över 50% av detta. Vessige Biogas kommer använda anläggningen för polering och förvätskning av biogas vid sin befintliga uppgraderingsanläggning utanför Falkenberg.

I februari i år lanserade Biofrigas ett nytt koncept för förvätskning och polering av flytande biogas för användning vid befintliga uppgraderingsanläggningar. Konceptet är baserat på bolagets containerbaserade lösning CryoSep och har väckt stort intresse på marknaden då det skapar nya kommersiella möjligheter för uppgraderingsanläggningar som vill komplettera sitt befintliga erbjudande med flytande biogas.

– Vessige Biogas är den perfekta kunden för vår lösning, säger Jonas Stålhandske, VD för Biofrigas. Företaget har redan hela kedjan från lantbruk till uppgradering och dessutom en tankstation för komprimerad gas på sin anläggning. Med en CryoSep-anläggning kan Vessige Biogas nu erbjuda tankning av tyngre transportfordon genom att etablera en polerings- och förvätskningsanläggning samt en tankstation för flytande biogas i anslutning till sin befintliga verksamhet.

– För oss är detta en fantastisk möjlighet att öka vår produktion av smarta biobränslen där vi kan dra nytta av redan gjorda investeringar. Vi ser att avsättningsmöjligheterna för flytande biogas är stora och vi har flera tunga lastfordon som passerar vår tankstation redan idag, säger Lars Paulson, styrelseordförande i Vessige Biogas.

Hela projektet är budgeterat till 19,1 MSEK och innehåller förutom CryoSep även en lagringstank och en tankstation för flytande biogas samt markberedning och projektledning.

Avsiktsförklaringen är villkorad av att Vessige Biogas erhåller erforderliga tillstånd för den utökade verksamheten samt att den finansiering som bolagen ansökt om beviljas. Projektet påbörjas efter beviljad finansiering och projektstart är planerad till början av 2023 med driftsättning under 2024.

Denna information är sådan som Biofrigas Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-06-08 14:41 CET.

För ytterligare information:
Jonas Stålhandske, VD Biofrigas Sweden AB
[email protected]
070-38 00 838

Lars Paulson, Styrelseordförande Vessige Biogas
[email protected]
070-480 81 94
https://www.vessigebiogas.se/

Om Vessige Biogas
Ett 30-tal lantbrukare och andra energiintressenter i Falkenberg har bildat Vessige Biogas ekonomisk förening och har i första skedet skapat en uppgraderingsanläggning för biogas med rågas från en gårdsbaserad biogasanläggning. Biogasen säljs efter uppgradering till st1 Biogas och vidare till slutanvändare genom Swedegas högtrycksledning till tankstationer i södra och västra Sverige. En direktansluten tankstation vid anläggningen är också driftsatt.

Om Biofrigas.
Biofrigas Sweden AB (publ.) är ett svenskt bolag med säte i Göteborg. Biofrigas grundades 2012 och har utvecklat biogasanläggningen CryoSep. CryoSep ger ekonomiska möjligheter att producera flytande biogas (LBG) även för mindre verksamheter, något som tidigare enbart varit tillgängligt för större verksamheter. Småskalig produktion av flytande biogas passar för användning inom till exempel lantbruk samt i mindre reningsverk och industri. Biofrigas är noterat på Spotlight Stock Market.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.