BioStock intervjuar Christina Herder ny VD i Idogen

| 13 september, 2022 | 0 kommentarer

 

Idogen AB (publ) är ett bolag som utvecklar tolerogena cellterapier för att behandla tillstånd eller sjukdomar som orsakats av en oönskad immunrespons hos patienten. Läkemedelskandidaten ItolDC-028 inom IDO 8-programmet ska inom kort för första gången börja testas på patienter med blödarsjuka som utvecklat antikroppar mot sin livsviktiga faktor VIII-behandling. Målet är att patienterna igen ska kunna svara på faktor VIII.

Christina Herder tillträdde 1 september som tf VD och lämnar sin första intervju i BioStock.

 

 

Under hösten förväntar sig Christina Herder en rad viktiga händelser som hon nämner i intervjun;

– Den första patient kommer att inkluderas i studien och påbörja sin behandling

– Lämna in ansökan för den kliniska prövningen i ytterligare länder utanför Norden.

– Vi kommer också att öka vårt externa fokus genom att publicera vetenskapliga artiklar, delta vid medicinska konferenser samt partneringmöten.

 

”Det är kul att få leda bolaget under denna mycket intensiva och transformerande höst, den viktigaste i bolaget historia ”. ” säger Christina Herder, tf VD.

 

Läs intervjun i sin helhet här  https://www.biostock.se/2022/09/idogens-tf-vd-berattar-om-planerna-for-hosten/

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christina Herder, tf vd, Idogen AB

Tel: +46 70 374 71 56

E-post: [email protected]

 

Certified Advisor:
Bolagets Certified Advisor är Vator Securities AB. Kontaktuppgifter: Vator Securities AB, Kungsgatan 34, SE-111 35 Stockholm, Email: [email protected]. Tel: +46 (0)8-580 065 99

 

 

 

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 september 2022 kl 10.01 CET.

 

Idogen (Nasdaq First Growth Market: IDOGEN) utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje program, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen för samtliga indikationer baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil samt långvarig effekt. Att en kort behandlingsinsats har potential att ge en mycket långvarig effekt är en stor hälsoekonomisk fördel för såväl patienter som vårdande enheter. Mer information om Idogen finns att tillgå via https://www.idogen.com

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.