Bolidens första kvartal: Höga metallpriser men påtaglig kostnadsinflation

| 28 april, 2022 | 0 kommentarer

Försäljningsintäkterna för det första kvartalet var 21 812 (17 083) Mkr och rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager var 4 466 (2 449) Mkr. Fritt kassaflöde uppgick till 674 (2 165) Mkr.

– Ett starkt kvartal med fortsatt höga metallpriser. Produktionen var i stort sett god med högre anrikning i våra gruvor och stabil produktion vid smältverken, säger Mikael Staffas, VD och koncernchef.

Rörelseresultatet inom Boliden Gruvor ökade till 3 115 (1 631) Mkr. Förbättringen beror på högre metallpriser och en starkare USD medan volymerna påverkade negativt. Kostnaderna ökade på grund av högre energipriser samt en stark kostnadsinflation för gruvrelaterade insatsvaror. I Aitik var den anrikade volymen väsentligt högre än i fjol och produktionen av koppar i koncentrat ökade. Även i Bolidenområdet var anrikningen högre än i fjol. I Garpenberg påverkade underhållsinsatser negativt och anrikningen var liksom i Tara lägre än i fjol. I Kevitsa var anrikningen högre än i fjol trots förhöjd sjukfrånvaro. Produktion av koppar och nickel i koncentrat var dock lägre jämfört med i fjol till följd av lägre halter.

Inom Boliden Smältverk ökade rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager till
1 378 (949) Mkr. Priser och villkor gav en betydande positiv effekt. Volymerna bidrog dock negativt och även inom Smältverk medförde högre priser på energi och förbrukningsvaror högre kostnader. Rönnskärs basmetallproduktion var högre än i fjol medan guldproduktionen var i stort sett oförändrad. I Harjavalta var produktionen av koppar och nickel i skärsten lägre än i fjol. I Kokkola var zinkproduktionen i linje med i fjol medan produktionen i Odda var högre samtidigt som expansionsprojektet fortlöper planenligt. I Bergsöe var produktionen lägre än i fjol.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Klas Nilsson, Director Group Communications, Tel: 070-453 65 88, [email protected]

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 6 000 medarbetare och en omsättning på cirka 70 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap.
www.boliden.com

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.