BrainCool AB (publ) erhåller 2 MSEK från Vinnova

| 15 november, 2017 | 0 kommentarer

on, nov 15, 2017 15:35 CET

BrainCool AB erhåller 2 MSEK i bidrag från Vinnova, inom ramen för utlysningen ”Innovationsprojekt i företag, Hösten 2017”.

Projektet, CoolHead – kylbehandling av migrän, skall slutföra teknisk och klinisk utveckling av en hemsjukvårdsprodukt för behandling av migrän. Målsättningen är att färdigställa en CE-märkt medicinteknisk produkt för hemsjukvård.

VD Martin Waleij kommenterar;

-Bidraget går väl i linje med vår strategi att rekrytera forskning- och marknadsbidrag för de av bolagets projekt som ännu inte är i lanseringsfas, men som vi anser har mycket stor potential. Per bokslutet för andra kvartalet 2017 har BrainCool endast aktiverat 0,5 MSEK för migränprojektet, utöver den andel som hänfördes till projektet i förvärvskalkylen i samband med förvärvet av RhinoChill från Benechill. 

-Den första utbetalningen om 1,1 MSEK sker den 5 december 2017, och kvarstående belopp utbetalas inom projekttiden som löper över 14 månader. Vi har för avsikt att presentera en utförlig uppdatering om bolagets affärsplan för migrän inom kort. 

För mer information

Martin Waleij – VD                              

+46 – 733 -93 70 76                                         

E-post: [email protected]                  

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Aktietorget.

Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2017.
 

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *