Connect with us

Marknadsnyheter

BrainCool AB (publ): Offentliggörande av utfall i övertecknad företrädesemission samt utnyttjande av överteckningsoption

Published

on

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, HONG KONG, KANADA, SCHWEIZ ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

BrainCool AB (publ) (”BrainCool” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed utfallet av i Bolagets företrädesemission aktier om ca 82 MSEK som avslutades den 9 november 2022. 88 894 244 aktier tecknades med och utan stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar ca 135,5 procent av Företrädesemissionen som därmed blev övertecknad. Emissionsgarantin behövde såldes inte tas i anspråk. Företrädesemissionen fulltecknades därmed och BrainCool tillförs ca 82 MSEK före emissionskostnader.

Till följd av den stora överteckningen har styrelsen i BrainCool beslutat att utnyttja överteckningsoptionen som tillför BrainCool ytterligare ca 8,2 MSEK, dvs. totalt ca 90,2 MSEK före emissionskostnader.

Martin Waleij, VD kommenterar:

”Jag vill tacka våra trogna befintliga aktieägare som i det rådande marknadsklimatet deltagit i företrädesemissionen i stor omfattning. Emissionen övertecknades kraftigt och vi ser utnyttjande av övertilldelningen som en viktig komponent för att stärka ägarbilden för att stödja våra expansionsplaner”

Utfallet i Företrädesemissionen

Företrädeemissionen omfattade högst 65 599 526 aktier. 59 173 857 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar ca 88,9 procent av Företrädesemissionen, medan 29 720 387 aktier tecknades utan stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar ca 44,6 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är därmed övertecknad till totalt 135,5 procent och emissionsgarantin behövde således inte tas i anspråk. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget ca 82 MSEK före emissionskostnader om ca 8 MSEK.

Utnyttjande av överteckningsoption

Till följd av den stora överteckningen har styrelsen i BrainCool beslutat att utnyttja överteckningsoptionen innebärande en emission av ytterligare 6 559 952 aktier, motsvarande ca 10 procent av Företrädesemissionens storlek, till en teckningskurs om 1,25 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen i Företrädesemissionen. Tecknare är Landia AB 5,8 MSEK, Bolite Invest AB 2,0 MSEK samt Pål Ryfors 0,4 MSEK

Tilldelning

Beslut om tilldelning av tecknade aktier har skett i enlighet med de principer som angavs i det EU-tillväxtprospekt som Bolaget offentliggjorde den 25 oktober 2022. Tilldelade aktier ska betalas enligt instruktioner från respektive förvaltare alternativt enligt instruktion från Eminova FK via tilldelningsbeslut.

Aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen och överteckningsoptionen ökar BrainCools aktiekapital med ca 3 247 176,59 SEK genom utgivande av 72 159 478 aktier. Efter registreringen av Företrädesemissionen och överteckningsoptionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till ca 6 199 155,33 SEK, och antalet aktier uppgår till 137 759 004 aktier.

Betalda tecknade aktier (”BTA”)

Handel med BTA sker på Spotlight Stock Market fram till omvandling av BTA till aktier genomförs. Omvandling sker efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske vecka 49, 2022.

Rådgivare

Zonda Partners agerar finansiell rådgivare och Eminova FK agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Delphi agerar legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

Denna information är sådan som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-11-14 21:54 CET.

r mer information

Martin Waleij – VD                                                                 
+46 – 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: [email protected]

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Förändringar i Castellums styrelse

Published

on

By

Idag har Anna Kinberg Batra meddelat att hon lämnar sin plats i Castellums styrelse på grund av sitt nya uppdrag som landshövding i Stockholm.

Anna Kinberg Batra blev invald i Castellums styrelse vid årsstämman 2021 och lämnar sitt uppdrag med omedelbar verkan. 

”Vi önskar Anna lycka till i sitt nya uppdrag och tackar för hennes stora engagemang och bidrag till Castellum under sin tid i styrelsen”, säger Per Berggren, styrelseordförande, Castellum AB.

 

För mer information vänligen kontakta:

Per Berggren, styrelseordförande, Castellum AB, 070-553 80 48

Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör, Castellum AB, 070-206 75 62
 

 

Om Castellum

Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag som utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar. Per den 30 september 2022 uppgick fastighetsvärdet till ca 186 miljarder, inklusive ägarandelen i norska Entra ASA. Vi finns i attraktiva nordiska tillväxtregioner. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.
 

En värd bortom det förväntade.
www.castellum.se

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Heba bjuder in till presentation av bokslutskommunikén 2022

Published

on

By

Heba Fastighets AB (publ) presenterar bokslutskommunikén för 2022 via digital sändning onsdag 8 februari kl 14.00. Vd Patrik Emanuelsson och CFO Hanna Franzén kommenterar årets resultat.

Investerare, aktieanalytiker, media och andra intresserade är välkomna att klicka in till sändningen. Ingen föranmälan krävs. Presentationen hålls på svenska över länk.

Länk till sändningen onsdag 8 februari kl 14.00:
Heba presenterar bokslutskommunikén 2022

Bokslutskommunikén i sin helhet kommer att finnas tillgänglig på hebafast.se från onsdag 8 februari kl 12.

Vid frågor vänligen kontakta:

Hanna Franzén, CFO Heba Fastighets AB, 076-64 63 63, [email protected]

Om Heba

Heba är en långsiktig och erfaren fastighetsägare som utvecklar, äger och förvaltar bostäder och samhällsfastigheter i Stockholmsregionen och Mälardalen. Genom vårt kunnande erbjuder vi hållbara och trygga boenden att trivas i under livets olika faser. Vi skapar värde för ägare och samhälle genom nöjda hyresgäster, tryggare och attraktivare bostadsområden och förtroendefulla partnerskap. Heba grundades 1952 och är sedan 1994 noterade på Nasdaq Stockholm AB Nordic Mid Cap. Läs mer på: hebafast.se

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

PowerCell utvecklar nästa generations bränsleceller till flyg som en del av EU-initiativet Clean Aviation Joint Undertaking

Published

on

By

PowerCell har gått med i Newborn-projektet, en del av EU-initiativet Clean Aviation Joint Undertaking som har som mål att utveckla miljömässigt hållbart flyg. Projektet kommer att utveckla ett flygcertifierat bränslecellssystem på flera megawatt som drivs med vätgas.

EU:s Clean Aviation Joint Undertaking omfattar totalt 20 projekt med en sammanlagd budget om mer än 700 MEUR och som syftar till att stödja EU:s Green Deal. Newborn-projektet leds av Honeywell, en ledare inom den globala flygindustrin, tillsammans med 18 partners från tio europeiska länder.

PowerCell kommer att bidra med sin tekniska kunskap och toppmoderna bränslecellsteknologi till Newborn-projektet för att utveckla en ny 300 kW produktplattform. PowerCell har en ledande position inom elektriska drivlinor med bränsleceller för flyg och tecknade nyligen ett kontrakt med ZeroAvia för branschens första serieleveranser av bränslecellstackar för flygplan.

”Jag är mycket glad över att PowerCell har gått med i Newborn-projektet”, säger Lisa Kylhammar, SVP Engineering på PowerCell. ”Jag är övertygad om att samarbetet inom projektet mellan våra ledande bränslecellsingenjörer och experter från flygindustrin kommer göra att vi kan utmana gränserna för hur lätta och energitäta stackar som går att producera.”

Många andra branscher har samma krav på hög effekttäthet för en bränslestack som flygindustrin. PowerCell förväntar sig därför att kunna applicera den framtida produktplattformen även på andra kundsegment som har höga krav på tålighet och slitstyrka.

”Vi är stolta över att ha blivit utvalda att vara en del av Newborn-projektet”, säger Richard Berkling, vd för PowerCell. ”Vi är fast beslutna att bidra till målen i Parisavtalet och en viktig del i detta åtagande är att vara en del av utvecklingen av utsläppsfritt flyg.”

För mer information kontakta gärna:

Richard Berkling                   
Vd                              
Tel: +46 31 720 36 20                
E-post: [email protected]         

Om PowerCell Sweden AB (publ)

PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med en unikt hög effekttäthet, för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarna och systemen är kompakta, modulära och skalbara och därmed lätta att anpassa till kundernas behov.

PowerCell grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) handlas sedan 2014 på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm. G&W Fondkommission är Certified Adviser, e-post: [email protected], telefon: +46 8 503 000 50.

Om Clean Aviation

Clean Aviation Joint Undertaking är EU:s ledande forsknings- och innovationsprogram för att utveckla flyget mot en hållbar och klimatneutral framtid. Genom att sammanföra de bästa talangerna och kapaciteten från den privata och offentliga sektorn och utveckla banbrytande teknik, och göra dessa tillgängliga för en transformation av flygplansprestanda på 2030-talet, kommer Clean Aviation Joint Undertaking att bana väg mot EU:s ambition klimatneutralitet till 2050. Genom att agera i centrum för ett brett och mångsidigt ekosystem av aktörer över hela Europa, allt från flygindustrin, banbrytande små och medelstora företag, forskningsanläggningar och akademier, fungerar det som ett nav för nya idéer och djärva innovationer. Som ett europeiskt offentligt-privat partnerskap driver Clean Aviation vetenskapen inom flyg bortom fantasins gränser genom att skapa ny teknik som avsevärt kommer att minska flygets påverkan på planeten. Det gör att framtida generationer kan dra nytta av de sociala och ekonomiska fördelarna med flygresor långt in i framtiden. Läs mer på clean-aviation.eu

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.