Brighter säljer sitt aktieinnehav i Blodtrycksdoktorn för SEK 5 miljoner

| 16 december, 2021 | 0 kommentarer

Brighter AB (Publ) (Bolaget) meddelar att ett avtal har slutits med en aktieägare i Blodtrycksdoktorn AB (f.d Accumbo) om att sälja hela Bolagets aktieinnehav i Blodtrycksdoktorn AB för SEK 5 miljoner. 

Brighter har ingått avtal om försäljning av Bolagets samtliga aktier i Blodtrycksdoktorn AB för SEK 5 miljoner. Köpeskillingen skall betalas kontant på tillträdesdagen som är estimerad till den 21 december 2021. 

Under hösten 2021 har Brighters styrelse och ledning genomfört en strategisk utvärdering av företaget och beslutade därefter att effektivisera verksamheten för att fokusera fullt ut på Brighters kärnverksamhet av digitala lösningar för uppkopplad och datadriven diabetesvård. Försäljningen av aktieinnehavet i Blodtrycksdoktorn var en del av de beslut som fattades för att ytterligare stödja den strategiska utvecklingen.

”Jag är mycket glad över att vi nu har tagit ännu ett steg på resan mot att effektivisera vår kärnverksamhet. Vi nu har lyckats sälja vårt innehav i både Camanio och Blodtrycksdoktorn och fortsätter våra pågående diskussioner med intressenter om försäljning av hela eller delar av våra investeringar i dotterbolaget Nectarine Health,” säger Brighters styrelseordförande Christer Trägårdh. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Investor Relations
[email protected]

Certified Adviser
Brighter’s Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB,
+46 (0)8 – 684 211 10, [email protected], www.eminova.se.

Om Brighter AB (publ)
Brighter är ett svenskt healthtech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar har utvecklats med en vision om att stärka och underlätta flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare – med målet att förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighters kvalitetsledningssystem är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.

Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 december 2021 kl. 08:50 CET.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.