Cancerfonden delar ut 181 miljoner kronor till Karolinska institutet

| 15 november, 2017 | 0 kommentarer

on, nov 15, 2017 06:21 CET

Cancerfonden delar nu ut rekordsumman 454 miljoner kronor till svensk cancerforskning, det största beloppet någonsin. Av dem får Karolinska institutet närmare 181 miljoner kronor nästa år. Tina Dalianis, professor vid Karolinska institutet, är en av dem som får ta del av forskningsstödet från Cancerfonden.

– Med hjälp av anslaget från Cancerfonden kan vi fortsätta förbättra behandlingen av cancer i halsmandlar och tungbasen, som ökat kraftigt under de senaste decennierna, säger Tina Dalianis, professor vid Karolinska institutet.

Tina Dalianis tilldelas 1,5 miljoner kronor om året under tre år för sin forskning om cancer i halsmandlarna och tungbasen som orsakas av HPV-infektion, humant papillomvirus. En cancerform som har blivit betydligt vanligare sedan 1970-talet. På grund av dålig prognos får patienter med huvud-halscancer tuffa behandlingar med strålning, cytostatika och läkemedel och detta gäller även patienter med cancer i halsmandlarna och tungbasen. Dessa behandlingar kan ge svåra biverkningar, som ofta leder till långa sjukskrivningar och svårigheter med att äta.

Men många av patienterna med tumörer som sitter i halsmandlar och tungbas och som orsakats av HPV-infektion har en bättre prognos än annan huvud-hals-cancer och skulle därför kunna behandlas lindrigare, visar Tina Dalianis forskning. Därför vill hon utveckla metoder för att identifiera de patienter där det skulle räcka med skonsammare behandling, till exempel enbart strålning. För de patienter som behöver en mer intensiv behandling försöker Tina Dalianis att utveckla nya målinriktade läkemedel, som förhoppningsvis ska ge bättre effekt än de som finns i dag.  

– Detta projekt speglar en mycket intressant utveckling i kölvattnet av upptäckten av HPV och att detta virus inte bara är en viktig faktor vid livmoderhalscancer utan också vid vissa tumörer i huvud och hals. Här kan forskningsfynd komma till nytta för att optimera behandlingen för denna patientgrupp, säger Klas Kärre, ordförande för Cancerfondens forskningsnämnd.

Cancerfondens anslagsutdelning

Rekordutdelningen på 454 miljoner kronor går till 502 olika forskningsprojekt, pengar som betalas ut till universiteten och de olika forskningsprojekten under nästa år. Av de 454 miljoner som delas ut går 182 miljoner kronor till nya ansökningar och 11 miljoner går till planeringsgrupper och forskarmånader för kliniker. Resterande 261 miljoner går till forskningsprojekt som Cancerfonden beviljat sedan tidigare år. Totalt under året delas en halv miljard kronor ut till svensk cancerforskning.

Fördelningen av Cancerfondens forskningsanslag utses i nationell konkurrens. Det innebär att Cancerfonden låter alla forskningsprojekt konkurrera med varandra oberoende av cancerform. De främsta forskningsprojekten får anslag, det vill säga de med störst chans att nå framgångsrika resultat. Anslagsutdelningen som sker i november varje år är Cancerfondens största utdelning.

Mer om hur anslagen fördelas:
Cancerfondens anslagsprocess

För mer information kontakta:

Agnes Palinski

PR- och pressansvarig

08-677 10 43

[email protected]

Cancerfondens vision är att besegra cancer. För att nå dit arbetar organisationen med
forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete. Cancerfonden är en ideell
insamlingsorganisation utan statligt stöd. Vi är därför helt beroende av testamenten och gåvor
från privatpersoner och företag. Cancerfonden är en betydande finansiär av svensk
cancerforskning och finansierar varje år cirka 500 forskningsprojekt.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *