Cancerfonden delar ut 454 miljoner till svensk cancerforskning

| 15 november, 2017 | 0 kommentarer

on, nov 15, 2017 06:21 CET

Cancerfondens forskningsnämnd har under tisdagen beslutat vilka forskare som får anslag under nästa år. Det blir en rekordutdelning på 454 miljoner kronor som går till 502 forskningsprojekt, planeringsgrupper och forskarmånader för kliniskt verksamma. Resurser som är avgörande för att färre ska drabbas och fler ska överleva cancer.

– Tack vare stor generositet från privatpersoner, föreningar och företag runt om i hela Sverige kan Cancerfondens forskningsnämnd dela ut ett rekordstort anslag till svensk cancerforskning. Rekordutdelningen möjliggör viktiga framsteg och genombrott, säger Klas Kärre, ordförande för Cancerfondens forskningsnämnd. 

I år får fler projekt stöd och anslagen för de bästa projekten ligger på en avsevärt högre nivå än tidigare år.

De som får störst anslag är:

Yihai Cao
, professor vid Karolinska institutet, som forskar om tumörers blodkärl med syftet att förbättra effekten av läkemedel som hämmar nybildning av kärl som tumörer behöver för att växa. Han tilldelas 2,25 miljoner per år i tre år.  

Joakim Dillner
, professor vid Karolinska institutet, som forskar om humant papillomvirus, HPV, med målet att förebygga de cancerformer som orsakas av HPV genom att bland annat optimera screeningen för livmoderhalscancer. Han tilldelas 2,25 miljoner per år i tre år.  

Jussi Taipale
, professor vid Karolinska institutet, som forskar om processer som styr tillväxten av cancerceller, kunskap som på sikt skulle kunna användas för att utveckla nya läkemedel. Han tilldelas 2,25 miljoner per år i tre år.  

Mef Nilbert
, professor vid Lunds Universitet, som forskar kring individualiserad diagnostik och behandling vid ärftlig cancer och vid cancer i muskler och stödjevävnad. Hon tilldelas 2 miljoner per år i tre år.  

– Dessa projekt spänner över många viktiga forskningsområden, från grundforskning kring cancercellernas minsta beståndsdelar och deras samspel med mikromiljön i kroppen, till translationell och klinisk forskning där ny kunskap överförs till förbättrad diagnostik, prevention och behandling av cancer, säger Klas Kärre, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd.

Forskningsmedlen till projekt fördelas som följer:

·41 procent till grundforskning – forskning som har betydelse för cancerns grundläggande mekanismer

·42 procent till translationell forskning – benämning för forskning som överbryggar grundforskning och klinisk forskning

·11 procent till klinisk forskning – patientnära forskning i vården

·5 procent till epidemiologisk forskning – forskning kring sjukdomsorsaker och riskfaktorer

·1 procent till vårdforskning – forskning om prevention, vård och rehabilitering

Övriga anslag:

· Forskarmånader för kliniskt verksamma: 8 miljoner

· Planeringsgrupper: 3 miljoner

Fördelning per lärosäte:

· Karolinska institutet: 180,6 miljoner kronor varav 72,7 miljoner kronor i nya beviljade anslag

· Lunds universitet: 77,3 miljoner kronor varav 31,65 miljoner kronor i nya beviljade anslag

· Göteborgs universitet: 56,85 miljoner kronor varav 21,8 miljoner kronor i nya beviljade anslag

· Linköpings universitet: 16,05 miljoner kronor varav 7,35 miljoner kronor i nya beviljade anslag

· Stockholms universitet: 12,55 miljoner kronor varav 6,2 miljoner kronor i nya beviljade anslag

· Uppsala universitet: 61,8 miljoner kronor varav 23,8 miljoner kronor i nya beviljade anslag

· Umeå universitet: 28,85 miljoner kronor varav 14,1 miljoner kronor i nya beviljade anslag

· Övriga universitet: 8,6 miljoner kronor varav 4,2 miljoner kronor i nya beviljade anslag

­­
Cancerfondens anslagsutdelning

Rekordutdelningen på 454 miljoner kronor går till 502 olika forskningsprojekt, pengar som betalas ut till universiteten och de olika forskningsprojekten under nästa år. Av de 454 miljoner som delas ut går 182 miljoner kronor till nya ansökningar och 11 miljoner går till planeringsgrupper och forskarmånader för kliniker. Resterande 261 miljoner går till forskningsprojekt som Cancerfonden beviljat sedan tidigare år. Totalt under året delas en halv miljard kronor ut till svensk cancerforskning.

Fördelningen av Cancerfondens forskningsanslag utses i nationell konkurrens. Det innebär att Cancerfonden låter alla forskningsprojekt konkurrera med varandra oberoende av cancerform. De främsta forskningsprojekten får anslag, det vill säga de med störst chans att nå framgångsrika resultat. Anslagsutdelningen som sker i november varje år är Cancerfondens största utdelning.

Mer om hur anslagen fördelas:
https://www.cancerfonden.se/om-cancerfonden/vi-finansierar-svensk-cancerforskning

För mer information, kontakta:

Agnes Palinski

PR- och pressansvarig

08-677 10 43

[email protected]ancerfonden.se

Cancerfondens vision är att besegra cancer. För att nå dit arbetar organisationen med
forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete. Cancerfonden är en ideell
insamlingsorganisation utan statligt stöd. Vi är därför helt beroende av testamenten och gåvor
från privatpersoner och företag. Cancerfonden är en betydande finansiär av svensk
cancerforskning och finansierar varje år cirka 500 forskningsprojekt.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *