ChromoGenics vinner order i Danmark och fortsätter anpassa kostnaderna

| 4 juli, 2022 | 0 kommentarer

ChromoGenics ska leverera 1 000 m2 ConverLight® Dynamic glas till en skola i Köpenhamn

Hela projektet på 1 000 m2 är värt ca 5 MSEK och bolaget har fått beställningar på den första femtedelen. Leveranser påbörjas under Q3, 2022 och väntas slutföras under Q1, 2023.  Affären sker i nära samarbete med Aluflam, en dansk kvalitetsleverantör av glas och fasadlösningar. ChromoGenics tar därmed ett steg in på den danska marknaden och följer sin strategi att fokusera på leverans av dynamisk folie samt relaterade styrsystem. Aluflam ansvarar för glasleveranser, IGU-tillverkning och installation i fastigheten.

Med denna uppgradering av byggnaden uppnås en förbättrad studiemiljö för eleverna, genom skydd mot solvärmeinstrålning, ett högt isolervärde och förbättrad ljudisolering. För fastighetsägaren innebär lösningen förbättrad energieffektivitet, lägre driftkostnader och bättre komfort för hyresgästen.

”Vi är mycket glada att Aluflam och fastighetsägaren visar oss förtroende och väljer att förbättra sin fastighet med ConverLight® glas och teknik från ChromoGenics. Vi går från ord till handling och förverkligar vår strategi med målet att fokusera vår verksamhet på utveckling och tillverkning av dynamisk folie samt relaterade styrsystem. Genom att vår partner ansvarar för glasleveranserna blir ChromoGenics omsättning visserligen lägre, men vi sänker våra kostnader, renodlar verksamheten och höjer vår bruttomarginal” säger Fredrik Fränding, vd på ChromoGenics.

Bolaget fortsätter även att se över sina kostnader.  ”Räntebanan samt oron i omvärlden skapar osäkerhet kring marknadsläget för byggindustrin. Vi ser en fortsatt god tillväxt av affärsmöjligheter men behöver anpassa våra kostnader till det rådande ekonomiska läget.” – säger Fredrik Fränding, VD för ChromoGenics.

Kontakt:
Fredrik Fränding, VD
Tel: +46(0)72 249 24 62
Göran Atterling, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0) 70 380 95 00
Email: [email protected]
ChromoGenics

Om ChromoGenics
ChromoGenics är ett proptechbolag som producerar dynamiska glas för fastigheter. Bolagets produkt ConverLight® Dynamic kontrollerar inomhuskomforten med högt dagsljusinsläpp, god utsikt och solvärmeblockering och bidrar därigenom till att sänka kostnaderna för kyla. ConverLight® Dynamic bygger på en patenterad lösning där elektrokroma beläggningar lamineras i plastfilm för att sedan lamineras mellan glas. Plastfilmen är lätt att transportera varför långa frakter av skrymmande glas kan undvikas. ChromoGenics erbjuder därtill statiska glas, ConverLight® Static, och fasadglaslösningen ConverLight® Energy. ChromoGenics aktie listades på Nasdaq First North Growth Market 2017 och har levererat glasteknologi till flertalet stora fastighetsbolag.

ChromoGenics härstammar från världsledande forskning inom Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning i Uppsala har delvis finansierats med villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser: [email protected], 08-463 83 00.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.