CITRUS tar steg mot produktionslina i Mexiko – beställer solfångare från Absolicon till tre pilotinstallationer

| 5 september, 2022 | 0 kommentarer

Absolicons produktionspartner i Mexiko CITRUS JMK S.A DE C.V installerar tre solvärmeanläggningar i Mexiko. För installationerna beställer Citrus 660 m2 solfångare från Absolicon till ett värde av ca 1,5 miljoner kronor. Installationerna utgör nästa steg mot att CITRUS etablerar en lokal produktionslina för Absolicons solfångare i Mexiko.

Absolicons produktionspartner CITRUS JMK S.A DE C.V (CITRUS) har tecknat tre 220 m2 stora pilotinstallationer för solvärme med företag i Mexiko. För solvärmefälten kommer Absolicon att tillhandahålla sin patenterade solfångare Absolicon T160 och komponenter samt övervaka de installationer som utförs av CITRUS. CITRUS betalar Absolicon ca 1,5 miljoner kronor för material och arbetstimmar då installationerna faller inom ramen för ramavtalet mellan bolagen. Pilotinstallationerna är en viktig milstolpe i CITRUS förberedelser för en lokal produktionslina för Absolicon solfångare i Mexiko.

Under 2021 tecknade CITRUS ett ramavtal med Absolicon om förvärv av en produktionslina för solfångaren Absolicon T160 i Mexiko. Linan är försedd med två sexaxlade robotar och har en kapacitet att producera 50 MW (100 000 m2/18 000 solfångare) per år.

Joakim Byström, VD, Absolicon: ”För Absolicon och CITRUS är detta ett viktigt steg mot att etablera en lokal produktionslina för Absolicon solfångare i Mexiko. Detta visar att Absolicons affärsmodell att arbeta med globala projekt tillsammans med lokala produktionspartners levererar resultat.”

Absolicon planerar att leverera solfångare innan årsskiftet och betalning kommer att ske efter installation i Mexiko under nästa år.

CITRUS JMK S.A DE C.V är ett teknikkonsultföretag baserat i Mexico City, Mexiko. CITRUS är en officiell produktionslinepartner till Absolicon och de arbetar för att hitta och integrera rena, konkurrenskraftiga energitekniker och lösningar för tillverkning. Du hittar mer information om CITRUS partnerskap med Absolicon i detta pressmeddelande: https://www.absolicon.com/citrus-signs-framework-agreement-with-absolicon-to-acquire-production-line-in-mexico/

Absolicon Solar Collector AB (publ) grundades 2005 som ett forsknings- och utvecklingsbolag inom solteknik. Absolicon är idag ett börsnoterat bolag med mer än tio års operativ erfarenhet från alla delar av världen. Absolicon är specialiserat på att tillhandahålla verktyg för övergången från fossila bränslen, vilket ger en lönsam, lättinstallerad och utsläppsfri energilösning med hjälp av solvärmeresurser samt kompletta robotproduktionslinjer för solfångarna.

Denna information är sådan som Absolicon är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-09-05 16:13 CET.

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB

E-post: [email protected]
tel:
0611-55 70 00

Pressbilder: [email protected]

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Efter att ha uppnått banbrytande prestanda har Absolicon byggt två robotiserade produktionslinor, en i Sverige och en i Kina som kan producera en 5,5 m2 solfångare var sjätte minut. Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.