Civilsamhällesorganisationer – Regeringens satsning på ANDTS-området motsvarar inte behovet

| 20 september, 2021 | 0 kommentarer

Flera civilsamhällesorganisationer anser att regeringens satsning på ANDTS-området (alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar) brister och menar att anslaget är på fortsatt låg nivå, med en oförändrad budget jämfört med tidigare år.

Satsningen på ANDTS-området står inte i proportion till frågornas vikt eller till det nationella målet om ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk.

Regeringen menar att ANDTS-frågan är viktig för folkhälsan – samtidigt avsätts inte tillräckligt med resurser för att kunna bedriva ett effektivt arbete på området.  Det visar att regeringen har prioriterat ner ANDTS-frågorna, säger Lucas Nilsson, förbundsordförande för IOGT-NTO.

Om regeringen menar allvar med att vilja skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa i samhället och samtidigt förbättra folkhälsan behöver anslaget höjas till tidigare nivåer, vilket skulle innebära en dryg dubblering av anslaget, fortsätter Nilsson.

Organisationerna vill se ett stärkt ANDTS-politiskt arbete med en tydlig nationell styrning, samordning och uppföljning, bl.a. genom återinförandet av ett ANDTS-råd under socialministern, ett etablerande av ett särskilt samordnande ANDTS-kansli på regeringskansliet och ett ANDTS-kompetenscenter med ansvar för framtagning och spridning av metoder för förebyggande arbete.

Pandemin visar tydligt att ett förebyggande folkhälsoarbete på ANDTS-området minskar de sociala och medicinska skadorna samtidigt som det minskar samhälls­kostnaderna, avslutar Lucas Nilsson.

IOGT-NTO

Läkare mot Tobak

Riksförbundet VISIR

Tandvård mot Tobak

Läkare mot Tobak

Svensk sjuksköterskeförening

Lucas Nilsson

Förbundsordförande för IOGT-NTO

0707-41 98 10

Magnus Jonsson

Drogpolitisk chef för IOGT-NTO

0730-81 90 17

Hans Gilljam Professor Emeritus

Ordförande för Läkare mot Tobak

070 290 25 66

Agneta Alderstig

Förbundsordförande för Riksförbundet VISIR

08-591 282 11

Lena Sjöberg

Ordförande för Tandvård mot Tobak 

070 663 68 34 

Ingrid Talu

Ordförande för Läkare mot Tobak

070-593 03 92

Oili Dahl

Ordförande för Svensk sjuksköterskeförening

070-484 6 724

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *