Cleantech Invest blir Loudspring

| 7 november, 2017 | 0 kommentarer

ti, nov 07, 2017 07:35 CET

Cleantech Invest har tidigare annonserat att en strategiuppdatering kommer att publiceras senare i november. Vi har idag skickat ut inbjudan till extra bolagsstämma som den 29 November kommer att besluta om namnändring. Eftersom den del av strategin som är relaterad till namnet beöver aktieägarnas godkännande och blir offentlig när inbjudan går ut, annonserar vi härmed formellt den delen av vår strategiuppdatering separat. 

Cleantech Invest byter varumärke till Loudspring. Namnet ”Loudspring” tar inspiration från Rachel Carsons berömda bok The Silent Spring. I boken fokuserade Carson på användningen av miljöskadliga bekämpningsmedel såsom DDT som dödade fåglar, därav titeln tyst vår, vilket är vad jorden stod inför om utvecklingen skulle ha fortsatt. En relaterad vision är en högljudd vår där natur och biologisk mångfald trivs och frodas. Namnet passar vår vision att maximera vår positiva miljöpåverkan och påminner oss om att använda våra egna röster och handlingar för att bäst uppnå den visionen såväl som att jubla över livet på jorden. Det ger oss tillåtelse att ropa högt.

För att få en större inverkan framöver har vi beslutat att ändra vårt företagsnamn för att befria oss från några av de associationer som är relaterade till ”cleantech” liksom några av de begränsningar som är relaterade till ett typisk investmentbolag.

Styrelseordförande Lassi Noponen:

“Vi ser inte att det finns något utrymme för ny relevant teknik som inte optimerar energi och resursutnyttjande. Denna förskjutning i den globala opinionen kommer att resultera i att slutligen göra ”cleantech” ett överflödigt uttalande, eftersom all ny teknik måste vara miljövänlig för att vara konkurrenskraftig. Medan vi fortsätter att stödja ren teknik, har vi valt att släppa cleantech från namnet.”

Lassi Noponen fortsätter:

”Den andra delen av vårt gamla namn, ”Invest”, återspeglar inte helt optimalt vad vi gör. Visst, vi har investerat i våra företag och kommer att göra investeringar också i framtiden, men investeringar är sedan en ganska lång tid inte vår enda verksamhet. Att växa bolag som löser globala utmaningar är en av våra viktigaste aktiviteter som vi också vill betona. Vårt engagemang i portföljbolagen har ökat stadigt under åren och via avser att utöka det engagemanget.”

VD Alexander Lidgren kommenterar:

”Det mentala skiftet till ett cleantech-paradigm har i mångt och mycket redan hänt. Den politiska risken har tydligt förskjutits till den fossila sidan av bordet. Att äga aktier i företag som förstör miljön är i ökande utsträckning likställt med dåligt affärssinne. Konsumenters medvetenhet om miljöfrågan är högre ån någonsin i modern tid och det avspeglar sig i köpsbesluten. Cleantech som begrepp är på väg att integreras i respektive marknad bolagen verkar inom. Den senaste explosionen i förnybar energi, delningsekonomi, elfordon och teknik relaterad till dem, secondhand, köttalternativ och energieffektiviseringslösningar, för att nämna några, har inte heller hänförts till cleantech-sektorn, som något förenklat fortrafande tenderar att fortfarande förknippas med långa ledtider och höga kapitalbehov. Våra företags nyligen redovisade intäktsrekord talar för sig själv i det att de, tillsammans med många andra lösningar som fokuserar på energi och resurseffektivitet, istället tenderar att ha blygsamma kapitalbehov och ändå lyckas växa sin försäljning snabbt på globala marknader nästan från början. Vi inser att vårt namn nu saktar ner oss i stället för att hjälpa oss att accelerera och ser detta som en perfekt tidpunkt att genomföra namnändringen. ”

Vi kommer att fortsätta fokusera på att växa kapitaleffektiva, skalbara bolag med stor positiv miljöpåverkan och Cleantech Invest-namnet kommer att förbli under vårt varumärke Loudspring. När vi kliver in i vår nya identitet är målet inte att sluta göra det vi gör, utan att ge oss en bredare ansats på marknaden så att vi kan göra mer och ha större positiv påverkan.

Cleantech Invest har utvecklats med flexibilitet som styrka och vår verksamhet har nu nått gränsen för vårt namn. Inbyggt även i vår DNA som Loudspring kommer att vara att omfamna förändring.

Vi fokuserar på att förbättra våra ekosystem och vill se effekten av det vi gör. Genom vårt namn och identitetsförändring kommer en ny start, stärkt identitet och globala ambitioner och inte minst aptit för att omvälva marknader.

För mer information, kontakta:

Alexander Lidgren, Managing Director of Cleantech Invest Plc. Tel. 46 73 660 1007, 
[email protected]

Certified Advisor – Access Partners Oy, tel. 358 9 682 9500

Cleantech Invest i korthet

Cleantech Invest är en Nordisk accelerator med investeringar i tillväxtbolag som löser globala utmaningar. Företaget äger innehav i portföljbolag inom energi och resurseffektivitet samt decentraliserad förnyelsebar energi i Finland, Sverige och Berlin. I företagets ledning finns bolagsbyggare och investerare som i över tio år varit aktiva inom cleantechområdet.

Bolaget är listat på First North Finland under ticker CLEAN och på First North Sweden under ticker CLEANT A.

www.cleantechinvest.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cleantech-invest-oy

Twitter: @CleantechInves1

IG: @cleantechinvest

FB: www.facebook.com/cleantechinvest/

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *