Cline erhåller klartecken för ex-vivo-testning av sin StemCART-produkt på mänsklig broskvävnad

| 10 januari, 2022 | 0 kommentarer

Cline Scientific AB har erhållit klartecken från Etikprövningsmyndigheten för insamling och tester på human broskvävnad som en del av StemCART-projektet.

Detta möjliggör start av ex-vivo tester för att utvärdera Clines unika celler och deras förmåga att reparera brosk. Cline kan nu med hjälp av samarbetande läkare samla in brosk som annars kasseras från patienter som genomgår ledoperationer. Alla deltagande patienter informeras om vad studien innebär och samtycker till att delta.

Testerna startas omgående och beräknas fortsätta under andra kvartalet 2022. Detta är ett viktigt valideringssteg för StemCART. För att framgångsrikt utveckla en cellbaserad produkt är det viktigt att bekräfta kvaliteten på de celler som produceras. Syftet med testerna är att visa att Clines iPS-celler framgångsrikt utvecklats till funktionella broskceller och därmed kan inducera läkning av broskvävnad. Sådana resultat kommer att möjliggöra vidare utveckling av StemCART till en terapiprodukt redo för kliniska prövningar.

Om StemCART
Clines cellbaserade terapi under utveckling, StemCART, syftar till att reparera broskskador med hjälp av implanterade allogena kondrocyter, framodlade från inducerade pluripotenta stamceller (iPSC-er), tillsammans med en stödmatris. Skapandet av dessa reparerande celler möjliggörs av Clines egenutvecklade nanoteknik som tillför en riktad och exakt differentiering av iPSC-er. Detta ger StemCART en stor marknadsfördel genom en effektiv allogen och skalbar cellkälla för broskbehandling.

För mer information, vänligen kontakta:
Patrik Sundh, VD
E-post: [email protected]
Telefon: 0703-585 088

 

Cline Scientific AB (publ)                                                 Telefon: 031-387 55 55
Argongatan 2 C                                                                   E-post: [email protected]
431 53  MÖLNDAL                                                              Hemsida: www.clinescientific.com

Kort om Cline Scientific
Cline Scientific utvecklar avancerad cancerdiagnostik och stamcellsterapier. Bolaget genomför utvecklingsprojekt inom dessa områden via samarbeten med läkemedelsföretag och akademiska forskningsinstitutioner på global basis. Fokus på projekt inom diagnostik för metastaserande cancer samt utveckling av stamcellsterapier har valts eftersom Clines nanoteknologi här erbjuder nya lösningar på hittills olösta svårigheter. Bolagets unika, patenterade teknologi används i cellbaserade produkter och processer för att driva Life Science projekt till och genom klinisk fas.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *