Concentric AB överlåter egna aktier

| 12 maj, 2022 | 0 kommentarer

Deltagare i LTI 2019 har rätt att erhålla 99 184 aktier, men eftersom de prestationsbaserade villkoren inte har uppnåtts, kommer 49 592 aktier att överlåtas. Enligt villkoren i LTI 2019 ska av deltagarna 24 796 aktier förvärvas för 114,00 kr och 24 796 aktier för 171,00 kr. Enligt bemyndigande från årsstämman 2022 har därför styrelsen för Concentric beslutat att avyttra maximalt 49 592 aktier på Nasdaq Stockholm. Skillnaden mellan försäljningspriset och deltagarnas förvärvspris i LTI 2019 kommer att överlåtas till deltagarna.

Överlåtelse av egna aktier på Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris inom det vid var tid registrerade börskursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Försäljningen verkställs av en bank i enlighet med punkt 5.1.1 Part H i Nasdaqs emittentregler gällande från 1 februari 2021 och i övrigt enligt gällande lagar och regler.

Information om genomförandet av försäljningar återfinns på www.nasdaqomxnordic.com. Försäljningar kommer inte att meddelas särskilt, såvida inte det finns några tillämpliga tvingande regler om sådant offentliggörande.

Det totala innehavet av egna aktier per dagen för detta pressmeddelande var 115 965 och det totala antalet registrerade aktier var 38 297 600. Följaktligen utgör bolagets totala innehav av egna aktier 0,3 % av det totala antalet aktier. Därutöver uppgår det totala antalet aktier som överlåtits till en personalaktietrust till 251 727. Inklusive dessa aktier uppgår bolagets innehav av egna aktier till 367 692, vilket motsvarar 1,0 % av det totala antalet aktier.

Denna information är sådan som Concentric AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 maj 2022 klockan 08:30 CET.

För ytterligare information, kontakta Gregory Asante, +44 7977 149 348

Concentric AB är en innovatör inom flödeskontroll och flödeskraft, och är en leverantör till ledande tillverkare av lastbilar, lantbruksmaskiner, industriprodukter och entreprenadmaskiner. Koncernen har en global närvaro med tillverkning i Storbritannien, USA, Tyskland, Sverige, Indien och Kina. Concentrics fokus är att skapa ledande teknologi genom innovativa lösningar och därigenom möta våra kunders hårda hållbarhetskrav. Concentric erbjuder motorprodukter som smörjmedels-, kylmedels- och bränslepumpar, hydraulikprodukter som omfattar kugghjulspumpar och hydraulaggregat, och även flertalet lösningar för den snabbt växande marknaden för el- och hybridfordon. Koncernen hade under 2021 en omsättning om 2 115 MSEK och cirka 1 100 anställda. I slutet av oktober 2021 förvärvade koncernen Engineered Machined Products, Inc. (”EMP”), en ledande amerikansk producent av elektriska och mekaniska vatten- och oljepumpar, elektriska fläktar, kylsystem och precisionsbearbetade komponenter. Under 2021 EMP hade över 400 anställda och en omsättning om 1 011 MSEK. Inklusive EMP för hela året 2021, Concentric skulle ha haft en kombinerad omsättning om 2 958 MSEK.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.