Containerbrist skapar stora störningar i industrins leveranser

| 1 april, 2021 | 0 kommentarer

Containerbristen påverkar de svenska tillverkningsföretagens export- och importleveranser. Nästan sju av tio företag uppger att de har haft störningar i leveranserna under de senaste månaderna och av dessa svarade tre av tio att det varit stora eller mycket stora störningar i leveransflödena. Det visar en undersökning ställd till inköpschefer verksamma i de största tillverkningsföretagen och som ingår i Swedbank och Silf:s inköpschefsindex (PMI).

Undersökningen genomfördes i samband med PMI-undersökningen 10-27 februari 2021. Coronapandemin fortsätter att påverka den globala handeln. Orsaken till containerbristen är bland annat att produktionen ökat markant i Kina efter att fabriker hållits stängda under inledningen av coronapandemin. Detta har lett till en obalans i tillgången på containrar på den globala marknaden. I Asien är bristen på containrar nu så omfattande att fartyg under de senaste månaderna åkt halvtomma mot Europa och Nordamerika för att hämta hem containrar.

– Att varorna inte når marknaden gör att export-, och importsektorn drabbas och att tillväxten därmed kan begränsas på sikt, säger Jörgen Kennemar, seniorekonom på Swedbank.

Längre leveranstider äventyrar produktionen

I februari svarade 67 procent av industrins inköpschefer att leveranstiderna hade stigit jämfört med 45 procent i januari och med 18 procent för ett år sedan. Leveransproblem med insatsvaror är även den vanligaste förklaringen till att företagen dragit ned produktionen under de senaste månaderna, visar Konjunkturinstitutets undersökningar. I februari uppgav 72 procent av de företag som rapporterade om en minskad produktion, att det beror på leveransproblem av insatsvaror.

– Bristen på containrar har lett till allt längre leveranstider i industrin. Det framträder tydligt i PMI:s delindex för leverantörernas leveranstider, vilket vi inte har sett tidigare i undersökningens 27-åriga historia, säger Jörgen Kennemar.

PMI-undersökningen visar att tillverkningsföretagens beredskap mot containerbrist och stigande fraktpriser varken är bra eller dålig, vilket hälften av företagen uppger. En femtedel anser att de har bra eller mycket bra beredskap och nästan lika stor andel tycker att den är dålig eller mycket dålig.

Säkrare leveranskedjor kommer i fokus

-De globala varu- och leveranskedjorna har visat på stor sårbarhet under coronapandemin. Både offentliga och privata aktörer har därför börjat se över sina leveranskedjor, för att minska risken för- och mildra konsekvenserna vid störningar och avbrott i leveransflödena, säger Jörgen Kennemar.

Många tillverkningsföretag gör nu en översyn av sina transportleverantörer eller planerar att byta leverantörer. Det svarar omkring en tredjedel av inköpscheferna i tillverkningsindustrin medan drygt hälften inte har gjort några förändringar och behåller nuvarande leverantörer.

Se även bifogad pdf med tabeller.

Kontakt:

Jörgen Kennemar, seniorekonom på Swedbank, tel. +46 706 43 83 29

Amanda Billner, presskommunikatör på Swedbank, tel. +46 73-045 11 68

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 159 kontor i Sverige och 82 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina.  Läs mer på www.swedbank.se                        

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *