Copernicus: maj 2022 var globalt femte varmaste med temperaturrekord i sydvästra Europa

| 8 juni, 2022 | 0 kommentarer

Copernicus

Yttemperaturavvikelse för maj 2022 i förhållande till majgenomsnittet för perioden 1991-2020. Datakälla: ERA5. Källa: Copernicus Climate Change Service/ECMWF.

Copernicus Climate Change Service (C3S), implementerat av European Centre for Medium Range Weather Forecasts på uppdrag av Europeiska kommissionen, publicerar rutinmässigt månatliga klimatbulletiner som rapporterar om förändringar som observerats i den globala ytlufttemperaturen, havsisen och hydrologiska variabler. Alla de rapporterade fynden är baserade på datorgenererade analyser med hjälp av miljarder mätningar från satelliter, fartyg, flygplan och väderstationer runt om i världen.

Ytlufttemperatur i maj 2022:

  • Globalt sett var månaden, jämte maj 2018 och 2021 den femte varmaste uppmätta majmånaden
  • I sydvästra Europa var temperaturerna långt över genomsnittet i samband med en värmebölja som slog nationella och lokala värmerekord för både de dagliga högsta och lägsta temperaturerna
  • Temperaturerna var också mycket över genomsnittet i ett band som sträckte sig från västra Sibirien över Centralasien till norra Indien och Pakistan, vidare över Afrikas horn, södra USA och Mexiko, samt Antarktis
  • Temperaturer under medel dominerade i östligaste Europa, över stora delar av Sydamerika och delar av Arktis och västra Kanada

Copernicus

Genomsnitt av dagliga maximala och lägsta yttemperaturavvikelser för sydvästra Europa under månaden maj från 1979 till 2022, i förhållande till 1991-2020. Datakälla: ERA5. Källa: Copernicus Climate Change Service/ECMWF.

Yttemperaturer för våren 2022 (mars-maj):

  • För Europa som helhet låg vårtemperaturerna strax under genomsnittet 1991-2020
  • De regionala skillnaderna var stora med delar av västra Europa långt över medeltemperaturen, medan de centrala och östra delarna låg under genomsnittet
  • För Pakistan och nordvästra Indien, belägna i ett större område med ovanlig värme, kännetecknades säsongen av långlivade värmeböljor och rekordhöga medelvärden för både de högsta och lägsta temperaturerna under dygnet

Kartor, tidsserier och citerade datavärden för temperatur är från ECMWF Copernicus Climate Change Services ERA5-data. Områdesmedelvärden för temperatur över de europeiska regionerna är en del av C3S:s regelbundna övervakning och definieras endast över land med följande longitud/latitudgränser: Europa: 25°W-40°E, 34°N-72°N, sydvästra Europa 25°W-15°E, 34°N-45°N. informationen om sydvästra Europa inkluderar även information från nationell och regional rapportering.

Informationen om Pakistan och norra Indien är baserad på nationell rapportering, såväl som ett genomsnitt av ERA5-datauppsättningen för regionen 20-37°N, 61-78°E.

C3S har följt Världsmeteorologiska organisationens (WMO) rekommendation att använda den senaste 30-årsperioden för att beräkna klimatologiska medelvärden och ändrat till referensperioden 1991-2020 för sina C3S Climate Bulletins som omfattar januari 2021 och framåt. Figurer och grafik för både den nya och föregående perioden (1981-2010) tillhandahålls för transparens.

Mer information om klimatvariationer i maj och klimatuppdateringar från tidigare månader likaväl som högupplöst grafik kan laddas ned här:

https://climate.copernicus.eu/monthly-climate-bulletins

Mer information om hur C3S data sammanställts:

https://climate.copernicus.eu/climate-bulletin-about-data-and-analysis

Mer information om ändring av referensperiod:

https://climate.copernicus.eu/new-decade-reference-period-change-climate-data

Svar på ofta ställda frågor om temperaturövervakning:

https://climate.copernicus.eu/temperature-qas

Om Copernicus och ECMWF

Copernicus är en del av Europeiska unionens rymdprogram, med finansiering från EU, och är dess flaggskeppsprogram för jordobservation. Verksamheten fungerar genom sex tematiska tjänster: Atmosfär, marina, mark, klimatförändringar, säkerhet och nödsituationer. Den levererar fritt tillgängliga driftsdata och tjänster som ger användarna tillförlitlig och aktuell information om vår planet och dess miljö. Programmet samordnas och hanteras av EU-kommissionen och genomförs i partnerskap med medlemsstaterna, European Space Agency (ESA), European Organization for Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT), European Center for Medium-Distance Weather Forecasts ( ECMWF), EU-byråer och Mercator Océan, med flera.

ECMWF driver två tjänster från EU: s Copernicus Earth observationsprogram: Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) och Copernicus Climate Change Service (C3S). De bidrar också till Copernicus Emergency Management Service (CEMS), som genomförs av EU:s gemensamma forskningsråd (JRC). European Center for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) är en oberoende mellanstatlig organisation som stöds av 35 stater. Det är både ett forskningsinstitut och en operativ tjänst 24/7 som producerar och sprider numeriska väderprognoser till sina medlemsstater. Dessa uppgifter är fullt tillgängliga för de nationella meteorologiska tjänsterna i medlemsstaterna. Superdatoranläggningen (och tillhörande dataarkiv) på ECMWF är en av de största i sin typ i Europa och medlemsstaterna kan använda 25 procent av sin kapacitet för sina egna ändamål.

ECMWF har utökat antalet platser där man bedriver verksamhet. Förutom huvudkontoret i Storbritannien och Computing Center i Italien kommer nya kontor med fokus på aktiviteter som genomförs i partnerskap med EU, såsom Copernicus, att lokaliseras i Bonn, Tyskland med början sommaren 2021.

Copernicus Atmosphere Monitoring Service: http://atmosphere.copernicus.eu/

Copernicus Climate Change Service: https://climate.copernicus.eu/
Mer information om Copernicus: www.copernicus.eu

ECMWF:s webb: https://www.ecmwf.int/

Twitter:
@CopernicusECMWF
@CopernicusEU
@ECMWF

Mediekontakt

Nuria Lopez
Communications | Copernicus Contracts and Press
Office of the Director General
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts
Reading, UK | Bologna, Italy
Email: [email protected]
Phone: +44 (0)118 949 9778
Mobile: +44 (0)7392 277 523
Twitter: @CopernicusECMWF

Björn Mogensen
Oxenstierna Kommunikation
+46 708-184298
[email protected]

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.