Corem erhåller BBB- rating med stabila utsikter från Scope

| 15 juli, 2021 | 0 kommentarer

Corem Property Group AB (publ) har erhållit en BBB- rating med stabila utsikter från Scope Ratings.

”Vi har under flera år arbetat aktivt för att stärka bolagets finansiella nyckeltal, vilket givit goda effekter. Att vi nu erhållit en investment grade-rating från Scope visar att vi har en bra och solid grund att stå på. Det är också ett viktigt led i vårt fortsatta arbete, med ambitionen att skapa ett av Nordens ledande fastighetsbolag inom kommersiella fastigheter.”, säger Eva Landén, VD på Corem.

Denna information är sådan som Corem Property Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2021 kl. 17:40.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Eva Landén, VD
Tel: +46 (0)8 503 853 33

E-post: [email protected]

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Orgnr: 556463-9440, Säte Stockholm

www.corem.se

Corem Property Group AB (publ.) är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i attraktiva logistikområden i Sverige samt i Danmark. Corems övergripande mål är att i utvalda regioner vara ledande inom fastigheter för citylogistik i kombination med att ge bolagets aktieägare en långsiktigt hög och stabil avkastning på eget kapital. Corem Property Group AB (publ.) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.