Corem Property Group AB (publ) offentliggör utfall av återköp av obligationer till följd av Change of Control-händelse

| 8 april, 2021 | 0 kommentarer

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I RULE 902 I REGULATIONS I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).

Hänvisning görs till Corems utestående seniora icke-säkerställda obligationer 2020/2023 med rörlig ränta med ett rambelopp om 2 000 000 000 kronor (varav 1 250 000 000 kronor emitterats) med ISIN SE0013877008 (”2020/2023 Obligationerna”) och seniora icke-säkerställda gröna obligationer 2020/2024 med rörlig ränta med ett rambelopp om 2 000 000 000 kronor (varav 1 400 000 000 kronor emitterats) med ISIN SE0015192521 (”2020/2024 Obligationerna”).

Den 3 mars 2021 skickades en underrättelse om att samtliga obligationsinnehavare av 2020/2023 Obligationerna och 2020/2024 Obligationerna har möjlighet att sälja tillbaka sina obligationer till Corem (”Återköpserbjudandet”). Underrättelsen skickades med anledning av att en Change of Control-händelse i enlighet med villkoren för 2020/2023 Obligationerna respektive 2020/2024 Obligationerna inträffat, till följd av att M2 Asset Management AB (publ) blivit ägare till mer än 50 procent av utestående röster i Corem.

Obligationsinnehavare av 2020/2023 Obligationerna har i samband med Återköpserbjudandet accepterat återköp om ett totalt nominellt belopp om 376 mkr, motsvarande cirka 30 procent av det totala antalet utgivna obligationer under 2020/2023 Obligationerna. För 2020/2024 Obligationerna har obligationsinnehavare om ett totalt nominellt belopp om 216 mkr, motsvarande cirka 15 procent av det totala antalet utgivna obligationer under 2020/2024 Obligationerna, accepterat återköp.

Obligationerna återköps till ett pris motsvarande 101 procent av det nominella beloppet tillsammans med upplupen ränta fram till återköpsdagen, i enlighet med villkoren för 2020/2023 Obligationerna respektive 2020/2024 Obligationerna.

Likvid för de obligationer som återköps kommer den 3 juni 2021 att utbetalas till respektive registrerad obligationsinnehavare som accepterat Återköpserbjudandet.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA
Eva Landén, VD 

E-post: [email protected]
Tel: 08-503 853 33 

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org nr 556463-9440, Säte Stockholm
www.corem.se

Denna information är sådan information som Corem Property Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 april 2021 kl. 18.20 CET.

Corem Property Group AB (publ.) är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i attraktiva logistikområden i Sverige samt i Danmark. Corems övergripande mål är att i utvalda regioner vara ledande inom fastigheter för citylogistik i kombination med att ge bolagets aktieägare en långsiktigt hög och stabil avkastning på eget kapital. Corem Property Group AB (publ.) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *