Corem säljer fastigheter i Borås, Lerum och Göteborg för 200 mkr

| 7 september, 2022 | 0 kommentarer

Corem har tecknat avtal om att sälja sju fastigheter för ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 200 mkr. Fastigheterna, som är belägna i Borås, Lerum och Göteborg, har en uthyrningsbar yta om cirka 27 900 kvm och utgörs huvudsakligen av lokaler för industri/lager, friskvård och handel. Hyresvärdet uppgår till 19 mkr och den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 86 procent.

”Dessa avyttringar är ytterligare ett steg i Corems renodling samtidigt som vi frigör kapital till andra investeringar i mer prioriterade segment”, säger Peeter Kinnunen, Transaktionschef på Corem.

Frånträde är planerat till den 3 oktober 2022.

Följande fastigheter omfattas av försäljningen:

Borås – Fjädern 3, Fjädern 4, Pantängen 19, Rotorn 1
Lerum – Ölslanda 1:255
Göteborg – Arendal 5:1, Tingstadsvassen 30:2

Corem Property Group AB (publ)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Eva Landén, VD, 010-482 76 50, [email protected]
Peeter Kinnunen, Transaktionschef, 076-855 67 03, [email protected]
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, [email protected]

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440
www.corem.se

 

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Corem Property Group är ett av Nordens ledande fastighetsbolag som på ett hållbart sätt äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i storstads- och tillväxtområden. Corem Property Group är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.