Connect with us

Marknadsnyheter

Däcken håller längre med rätt förvaring

Published

on

Optimala förvaringsförhållanden hjälper till att hålla däckens gummiblandning i bra skick och gör att de kan behålla sina säkra egenskaper längre. Viktigaste är att däcken förvaras inomhus i skydd mot direkt solljus, fukt och olika typer av oljeprodukter. Däckens livslängd förkortas om de förvaras på fel sätt och i värsta fall kan däcken bli förstörda. Däcken blir ständigt större vilket komplicerar förvaringen hemma och därför väljer allt fler bilägare att förvara sina däck på ett däckhotell.

Däck är skrymmande och många har ont om förvaringsutrymme hemma. Det är en av anledningarna till att allt fler vill förvara sina däck på ett däckhotell. I många flerfamiljshus är det förbjudet att förvara däck till exempel i källarutrymmet på grund av brandrisken. Många bilägare vill även slippa krånglet med att hantera tunga däck två gånger om året vid hjulskifte. Det är smidigt när däcken är på ett däckhotell hos en däckverkstad som sedan också tar hand om hjulbytet.

– Stora SUV-bilar har ofta större däck än personbilar. De kräver mer plats i förvaring och är också tunga att hantera om man byter hjul själv. Därför har efterfrågan på däckhotellservice ökat, berättar Ann Kristin Storholm, B2C Manager på däck- och bilservicekedjan Vianor.

Enkelt för kunden

På ett däckhotell är förvaringsförhållandena optimala. Som kund sparar man både förvaringsutrymme hemma och tid. Dessutom kontrolleras och tvättas däcken. På Vianors däckhotell är däcken också försäkrade mot eventuella skador.

– Utöver däcksäkerheten ser vi på Vianor det som viktigt att det ska vara enkelt för kunden att låta oss ta hand hjulen och att vårt serviceutbud ska vara av hög kvalitet. Till exempel skickar vi ett tidsbokningsförslag via SMS till våra däckhotellkunder när hjulbytet kan ske men kunden kan även själv boka en tid på nätet. Våra däckexperter kontrollerar däcken och lufttrycket och våra kunder får också information om mönsterdjupet och hur det påverkar körsäkerheten, berättar Ann Kristin Storholm.

Så här ökar du livslängden på dina däck:

  • Skydda dina däck mot fukt. Speciellt viktigt är att de inte kommer i kontakt med oljor, lösningsmedel eller smörjmedel.
  • Förvara dina däck inomhus. Däcken ska inte vara utsatta för direkt solljus eller för ljus från starka lampor. UV-strålningen försämrar däckens egenskaper.
  • Observera att i många flerfamiljshus är det förbjudet att förvara däck på grund av brandrisken.
  • Däcken ska inte placeras så att de kommer i kläm eller utsätts för vridskador. En långvarig förvaring på det här sättet kan orsaka formförändringar på däcket vilket kan göra att det går sönder när lufttrycket ökas.
  • När du väljer ett däckhotell så ta reda på vilka tjänster som ingår i priset och fråga om hjulen är försäkrade under förvaringen.

Mer information:

Ann Kristin Storholm, B2C Manager, tel. +47 917 04 985

[email protected]

Helene Kohlström, Marketing Manager, Nokian Tyres Sverige, tel. 08-474 7447,

[email protected]

Facebook I Instagram I Linkedin

Vianor är en bil-och däckservicekedja som är verksam i 17 länder. Våra anläggningar servar både privat- och företagskunder och vårt mål är att bli branschens mest pålitliga och bekväma samarbetspartner. Vårt nät är starkast i Norden där vi har både egna och partnerägda anläggningar. Vianor tillhör koncernen Nokian Tyres. Läs mer: www.vianor.se

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 09.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
09.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 09.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

349 563

 9,92

3 466 860,97

CEUX

290 089

 9,93

2 880 588,25

TQEX

34 660

 9,95

 344 701,54

XSTO

290 262

 9,94

2 886 283,74

XCSE

35 411

 9,92

 351 188,09

Summa

 999 985

 9,93

9 929 622,58

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,8811 och DKK till EUR 7,4375
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 16 827 537 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

KOMMUNIKÉ FRÅN THINC JETTY COLLECTIVES EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2022

Published

on

By

REGULATORY

Thinc Jetty Collective AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med de förslag som styrelsen lagt fram.

Stämman beslutade om:

  • godkännande av förvärv av aktier i Tigerton AB och förvärv av aktier i Kunskapskraft & Media AB.
  • om incitamentsprogram till ledande nyckelpersoner och anställda genom emission  av 10 000 000 teckningsoptioner enligt styrelsens förslag där lösenkursen fastställdes till 0,45 SEK per aktie.
  • ny bolagsordning genom om ändring av bolagets företagsnamn till Thinc Collective AB (publ)

Den extra bolagsstämman ägde rum genom poströstning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Wallqvist, VD Thinc Jetty Collective AB
[email protected]

Thinc Jetty Collective är verksamma inom kommunikationsbranschen och koncernen erbjuder en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Bolagen tänker ut och genomför idéer till sina kunder. Gruppens kompetensområden sträcker sig från data, analys, teknikutveckling och SaaS system till kommunikation, media, PR och brand experience. Koncernen riktar sig till kunder oavsett bransch med behov av sammanhållen kommunikation. Thinc Jetty Collective är verksamma inom Norden.

Läs mer på thinccollective.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Överenskommelse nådd i EU för Karlsbro (L)s batterilagstiftning

Published

on

By

Europaparlamentet, Kommissionen och Rådet har just enats om förslaget om en europeisk batteriförordning. Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro som varit den liberala gruppens förhandlare är nöjd över resultatet av trialogförhandlingen som innebär en mer ambitiös lagstiftning än Kommissionens grundförslag. 

“Utan batterier och elektrifiering klarar vi inte våra ambitiösa klimatmål. Den nya lagen ställer höga krav både när det gäller batteriets klimat- och miljöpåverkan och ger konsumenten större möjlighet att enkelt göra egna klimatval. Jag är glad att både Rådet och Kommissionen gått parlamentet till mötes för se till att göra förslaget skarpare” säger Karlsbro.

Med batterier kan allt från små hushållsapparater till stora transportmedel och enorma industrier bryta sitt beroende av fossila bränslen. När efterfrågan på batterier ökar då vi ställer om från fossildrivna fordon och produktionsprocesser till el kommer batteriernas klimatpåverkan spela en allt större roll. Batteriförordningen är ett helt nytt sätt att lagstifta på miljöområdet som kommer att följa batteriet i alla faser – produktion, konsumtion och återvinning. 

“En cirkulär marknad skapas genom krav på att nya batterier måste innehålla en viss andel återvunnet material. För att garantera att vi inte producerar batterier i Europa på bekostnad av miljö och välstånd i andra länder kommer batterier på den europeiska marknaden att omfattas av så kallade “due diligence”- regler för att säkerställa skydd av mänskliga rättigheter och miljö genom hela produktionskedjan” säger Karin Karlsbro.

Karlsbro framhåller lagstiftningen som särskilt viktig för Sverige, som ligger i framkant av den växande industrin för hållbara batterier.  

“Hållbara batterier från EU behövs för energiomställningen och är ett sätt för oss att klippa beroendet av råvaror från odemokratiska fossilnationer. Sveriges batteriproduktion ger oss möjligheten att minska både den globala uppvärmningen och diktaturers maktposition i den globala ekonomin. Vi är, med EU:s hjälp, på god väg att bli Europas batteri-stormakt” avslutar Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
[email protected]
+46 73 427 56 92

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.