Dalsspiras försäljning minskar med 3 % i december

| 11 januari, 2022 | 0 kommentarer

För december 2021 uppgick försäljningen till 2 305 tkr (2 376 tkr) vilket motsvarar en minskning med 3 % jämfört med föregående år.

Ackumulerat uppgår försäljningen för 2021 till 26 074 tkr (30 700 tkr), en minskning med 15 % jmf mot föregående år.       

Tidsplan för finansiell rapportering

2022-02-28 Bokslutskommuniké 2021

Denna information är sådan som Dalsspira är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-01-11.

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:
Malin Jakobsson, Vice VD
E-post: [email protected]
Telefon: 073-068 82 18

Om Dalsspira mejeri AB

Dalsspira mejeris affärsidé är att erbjuda lokalproducerade komjölksprodukter med god smak och unika egenskaper. Med Dalsspiras produkter kan alla konsumenter göra ett val som känns bra i magen. Dalsspira mejeri värnar om djur, människor och landskap.

Dalsspira mejeri – det känns bra i magen

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.