Danjal Kanani och Joakim Lundell har förbundit sig att teckna 650 000 aktier i Newton Nordic

| 17 december, 2021 | 0 kommentarer

VD Danjal Kanani och styrelseledamot Joakim Lundell har lämnat in en teckning på 650 000 aktier i de riktade erbjudande som offentliggjorde av bolagets huvudägare den 2021-12-10. 

Vi ser detta som ett bra tillfälle att även privat kunna utöka vår investering i Newton Nordic genom att teckna aktier i Capital Conquest utförsäljningserbjudande, säger VD Danjal Kanani.

Erbjudande att förvärva aktier i Newton Nordic via huvudägare 
Anmälan om förvärv av aktier kan ske under perioden 10 december 2021 till och med den 3 januari 2022. Anmälan om förvärv av aktier ska ske till en lägsta volym av 25 000 aktier vilket motsvarar 12 500 kronor. Anmälningssedel för teckning ska vara Capital Conquest AB (publ) tillhanda senast klockan 15.00 den 03 januari 2022. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel för teckning. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan hänseende. Observera att anmälan är bindande. Anmälan ska skickas till [email protected]

Denna information är sådan som NEWTON NORDIC AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-12-17 16:09 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Emil Åkesson

Newton Nordic AB
[email protected]
+46 (0)70 484 58 58

Om Newton Nordic

Newton Nordic är ett svenskt teknikbolag som utvecklar och erbjuder specialiserade produkt- och supportlösningar för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom TV- och filmindustri. Newton-systemet används vid livesända prestigeproduktioner världen över, inom sport, musik, underhållning och evenemang. Upplev Newton-systemet på www.newtonnordic.com

Newton Nordic AB är listat på Nasdaq First North Growth Market sedan januari 2015. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: [email protected], telefon: 08-503 000 50.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.