Därför tvivlar experter på om bostadsköp är en investering

| 30 maj, 2022

De flesta svenskar skulle hålla med om att ett bostadsköp är en investering. Ändå finns det en diskussion kring huruvida ett bostadsköp faktiskt kan definieras som en investering. I den här artikeln förklarar vi varför.

Varje år sker det runt 150.000 bostadsaffärer runt om i landet. De flesta skulle argumentera för att ett bostadsköp är en investering ”för sig själv”, då alla behöver en plats att bo och leva. Experter är dock inte lika säkra på den terminologin. Deras största argument för varför ett bostadsköp inte borde definieras som en investering är på grund av att köpet frambringar kontinuerliga kostnader av olika storlekar.

De flesta utav dessa är kostnader som man inte kommer ifrån, vare sig man investerar i en ny bostad eller inte. Nedan går vi igenom de olika kostnaderna som tillkommer vid bostadsköp.

Mäklarkostnader

En fastighetsmäklare ser till att en bostadsaffär sker enligt lagliga protokoll. Genom att en fastighetsmäklare kan ha ansvar för alla dessa faktorerna så ger det en garanti för både säljaren och köparen att affären är legitim och välgjord. Detta förankras än mer på grund av att provision för mäklare är grundat i hur väl utförd en affär är. Denna tematik tas upp hos MäklarOfferter, som går igenom detaljerna kring provision mäklare mer i grunden.

Vad kostar en mäklare? Även svaret på den frågan kan finns att tillgå hos MäklarOfferter, men rent generellt så varierar kostnaden från bostadsköp till bostadsköp, då individuella köp kräver olika mycket arbete utav mäklaren. Vissa affärer kräver att mäklaren gör en lång rad utav arbeten utanför bostadsvärderingen och kontraktsskrivningen. Dessa arbeten kan inkludera fotografering, visning, budgivning, deklarationshjälp, osv.

Provisionen är sedan oftast ett procenttal utav det slutgiltiga försäljningspriset, och kan variera i storlek beroende på hur stor eller värdefull bostaden är. Generellt sett varierar procenttalet mellan 1,7%-7%, och förhandlas innan bostadsaffären påbörjas. Provisionen tas endast ut om bostadsköpet genomförs, även om vissa särskilda kostnader kan tas ut.

Faktorer som påverkar provisionen

Det finns ett flertal beräkningar som måste inkluderas i ett mäklararvode. Den första faktorn som måste tas i åtanke är vem mäklaren är. En rutinerad mäklare med en lång karriär kommer naturligt att ta ut ett större arvode än en nyutexaminerad mäklare. Däremot kommer troligtvis även slutpriset att vara högre, då en insatt mäklare hunnit lära sig effektiva rutiner.

Nästa faktor som måste behandlas är vilken typ utav bostad som ska säljas eller köpas. Som naturlig följd så kan provisionen variera mellan stora och små bostäder då dessa kommer att skilja i försäljningspris och mängden arbete för detalj-baserade uppgifter så som fotografering, styling, och flyttstädning.

Däremot är det inte självklart att dessa typer av uppdrag ingår i alla mäklarkontrakt. Mängden utav arbetsuppgifter kan även spela roll i att ändra arvodet för fastighetsmäklaren. För att hitta en mäklare till bästa pris kan man använda sig utav jämförelsetjänster så som MäklarOfferter. Vare sig man letar efter mäklare i Malmö eller någon annanstans i landet så tar MäklarOfferter kundens preferenser och skickar dem till olika relevanta fastighetsmäklare så att kunden själv kan jämföra och välja mellan deras erbjudanden helt kostnadsfritt.

Konsumtionskostnader

Förutom kostnaderna som blir tydliga i själva bostadsköpet, så som mäklarprovisionen, så tillkommer även levnadskostnader. En bostad kräver en rad olika månatliga kostnader för funktioner så som el, vatten, nätverk, skatt, och försäkringar. Dessutom kan man göra ytterligare investeringar i med större engångskostnader, så som renoveringar utav kök och badrum.

Renoveringskostnader kan gynna bostadsinvesteringen i längden, då de potentiellt kan hjälpa till att höja försäljningspriset för framtida köpare. Däremot beror detta även på att värdet på bostadsläget inte sjunker under denna tiden, samt att den prisökningen är större än de vardagliga kostnader man har för att man tekniskt sett ska gå vinst.

Prisökningar på bostadsmarknaden

Ytterligare en ekonomisk faktor att ta hänsyn till är prisökningar på överlag. På det stora så ökar priserna på bostadsmarknaden, men det gäller ju inte endast på huset man vill sälja utan även på andra bostäder som man själv är intresserad av att köpa. Dessutom ökar priserna på andra nödvändigheter också, så som mat- och bensinpriser.

Det är just på grund av denna marknaden som det är viktigt att anlita fastighetsmäklare som kan se till att man får bästa möjliga försäljningspris på sin bostad och likaså ett lyckat bostadsköp. 

Slutkommentar

Trots att det finns många externa och interna kostnader som kan göra att en bostadsaffär känns skrämmande, får inte experternas definitions-diskussioner skrämmas för mycket. I slutändan behöver man ändå ett hem, och helst vill man ju ändå leva i ett hem som man trivs i. Därför kan de extra kostnaderna vara nödvändiga ont för att man ska investera i sitt egen välmående.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Kommentarer är stängda