DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2017

| 10 november, 2017 | 0 kommentarer

fr, nov 10, 2017 08:00 CET

Tredje kvartalet (1 juli – 30 september 2017)

 • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 42 (77) mkr.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 19 (21) mkr varav intressebolag påverkade koncernen med 0 (0) mkr. Det operativa kassaflödet uppgick till 53 (70) mkr.
 • Beslut fattades om nedskrivning av bolagets tillgångar relaterade till Egen vindkraftdrift och Vindkraftutveckling med totalt 152 (0) mkr.
 • Underliggande rörelseresultat (EBIT före nedskrivningar) uppgick till -1 (-1) mkr. På grund av nedskrivningar uppgick det redovisade rörelseresultatet (EBIT) till -153 (-1) mkr.
 • Resultat före skatt uppgick till -21 (-22) mkr före och -173 (-22) mkr efter nedskrivningar.
 • Resultat efter skatt uppgick till -173 (-22) mkr efter nedskrivningar, motsvarande -5,19 (-0,65) kr per aktie.
 • Produktionen uppgick till 107 (121) GWh, fördelat på Egen vindkraftdrift 63 (68) GWh och Samägd vindkraftdrift 44 (53) GWh. Minskningen beror på svagare vindar och färre parker.
 • Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 417 (416) SEK/MWh, fördelat på el 268 (254) SEK/MWh och elcertifikat 149 (162) SEK/MWh.

Första nio månaderna (1 januari – 30 september 2017)

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 197 (303) mkr.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 91 (77) mkr varav intressebolag påverkade koncernen med 0 (0) mkr. Det operativa kassaflödet uppgick till 66 (145) mkr.
 • Underliggande rörelseresultatet (EBIT före nedskrivningar) uppgick till 32 (11) mkr. På grund av nedskrivningar uppgick det redovisade rörelseresultatet (EBIT) till -120 (-1) mkr.
 • Resultat före skatt uppgick till -32 (-52) mkr före och -184 (-64) mkr efter nedskrivningar.
 • Resultat efter skatt uppgick till -184 (-51) mkr efter nedskrivningar, motsvarande -5,53 (-1,54) kr per aktie.
 • Produktionen uppgick till 433 (402) GWh, fördelat på Egen vindkraftdrift 241 (225) GWh och Samägd vindkraftdrift 193 (177) GWh. Ökningen beror på starkare vindar än föregående år.
 • Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 370 (434) SEK/MWh, fördelat på el 268 (290) SEK/MWh och elcertifikat 102 (144) SEK/MWh.

Halmstad den 10 november 2017 
ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133
Linus Hägg, CFO Arise AB, +46 702 448 916


Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 november 2017 kl. 08.00 CET.
 

Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.          

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel.
+46 10 450 71 00, org.nr. 556274-6726
E-mail: [email protected], www.arise.se 

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *