Delårsrapport CA Fastigheter AB (publ) januari-mars 2022

| 5 maj, 2022 | 0 kommentarer
  • Hyresintäkterna ökade med 14,0 % och uppgick till 187 (164) Mkr.
  • Driftsöverskottet ökade med 15,5 % och uppgick till 112 (97) Mkr, vilket ger en överskottsgrad på 59,9 (59,3) %.
  • Förvaltningsresultatet minskade med 32,9 % och uppgick till 55 (82) Mkr. Minskningen beror främst på minskade intäkter från finansförvaltningen.
  • Resultat från projektverksamhet uppgick till 8 (0) Mkr.
  • Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 14 610 (12 902) Mkr. CA Fastigheter marknadsvärderar inte fastigheterna löpande under året, ökat värde från bokslut avser investeringar.
  • Resultat efter skatt ökade med 25,7 % och uppgick till 181 (144) Mkr. Ökningen beror delvis på ökat driftsresultat, men störst inverkan har värdeförändringar på derivat.

Väsentliga händelser under första kvartalet:

– CA Fastigheter har under perioden förvärvat en fastighet, Smörbollen 52, belägen i Malmö.

– I slutet av januari stod det klart att CA Fastigheter AB (publ) blivit miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015, vilket varit ett viktigt mål för koncernen under föregående år. Det gröna arbetet, med energibesparande åtgärder, har under perioden fortsatt haft ett stort fokus inom verksamheten.

– I mitten av mars tillträdde Caroline Menninge som ny ekonomichef för CA Fastigheter AB (publ).

För ytterligare information, var god kontakta:

Andreas von Hedenberg, VD

+4673-965 58 19, [email protected]

Caroline Menninge, CFO

+4670-534 25 86, [email protected]

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.