Connect with us

Marknadsnyheter

Delårsrapport Cabonline Group Holding AB (publ) januari – september 2022

Published

on

JULI – SEPTEMBER

 • Intäkterna uppgick till 1 299 MSEK (1 162), en ökning med 12%. Organiskt ökade intäkterna med 11%.
 • Justerad EBITA uppgick till 49 MSEK (68) och motsvarande marginal till 3,7% (5,9).
 • Rörelseresultatet uppgick till 32 MSEK (61), resultatet inkluderar jämförelsestörande poster om -10 MSEK (1).
 • Periodens resultat uppgick till -21 MSEK (11).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,95 SEK (-0,05).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -36 MSEK (31).

JANUARI – SEPTEMBER

 • Intäkterna uppgick till 3 991 MSEK (3 197), en ökning med 25%. Organiskt ökade intäkterna med 23%.
 • Justerad EBITA uppgick till 160 MSEK (185) och motsvarande marginal till 4,0% (5,8).
 • Rörelseresultatet uppgick till 119 MSEK (156), resultatet inkluderar jämförelsestörande poster om -18 MSEK (-7).
 • Periodens resultat uppgick till -108 MSEK (4).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var -4,06 SEK (-0,93).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -104 MSEK (182).

VD har ordet

Återhämtningen fortsätter under tredje kvartalet

Cabonlines återhämtning har fortsatt under tredje kvartalet. Vi rapporterar en omsättningsökning på 12% i det tredje kvartalet jämfört med samma kvartal föregående år.

Vi prioriterar som tidigare att hålla en hög servicegrad till våra resenärer, förare och åkare vilket vi lyckas väl med utifrån utmaningarna med att möta efterfrågan, men till en tillfälligt något ökad kostnad på grund av fortsatt kapacitetsbrist. Det gör att lönsamheten påverkas på kort sikt vilket återspeglas i rörelsemarginalen. Vi är övertygade om att vi på längre sikt kommer att öka vår konkurrenskraft och vinna marknadsandelar med vårt erbjudande och nordiska täckning.

Som Nordens största aktör i taxibranschen har vi ett ansvar att värna resenärers möjligheter att kunna boka prisvärda, bra och hållbara resor med taxi. Samtidigt har vi också ett ansvar gentemot våra anslutna åkare för deras ökade kostnader och säkra att de får rimligt betalt. Vi tar vår uppgift på största allvar och arbetar enträget och systematiskt med att balansera vårt uppdrag.

Utveckling under kvartalet

Fortsatta kapacitetsproblem har stundtals gett oss utmaningar att möta efterfrågan när den är som högst, vilket gör att punktligheten till en del har påverkats negativt. Antalet anslutna fordon ökar under kvartalet och vi fortsätter att arbeta intensivt med att vår kapacitet.

Under kvartalet har vi fortsatt att vinna upphandlingar och det är mycket glädjande att vi får fortsatt förtroende att köra färdtjänst i Stockholm fram till och med mars 2026. Andra viktiga upphandlingar vi har vunnit är bland annat förnyat förtroende för serviceresor i Uleåborg i Finland, förnyat förtroende för skolskjuts i Fredrikshamns kommun i Danmark, transport av spårvagnspersonal i Oslo och riksfärdtjänst i Stockholm.

Volymerna för B2B-segementet har ökat med 35% jämfört med samma kvartal föregående år och vi ser goda möjligheter att utveckla B2B-affären i takt med en ökande efterfrågan på företagsrelaterat resande. Även Flygtaxi fortsätter att öka när flygresandet ökar där antalet bokningar ökade med över 207 % jämfört med samma kvartal föregående år.

Under kvartalet var vi störst på taxiresor från Oslo Gardermoens flygplats. Vi tar det som ett bevis på att våra Norgestaxi-resenärer verkligen uppskattar vår service, kvalitet och konkurrenskraftiga priser.

Våra app-resenärer uppskattar att resa med oss. De ger oss ett bra betyg för tredje kvartalet, 4,55 på en femgradig skala, och vi fortsätter arbetet med att förbättra oss ytterligare. Vi har till exempel under kvartalet tillsammans med våra anslutna åkerier utvecklat och intensifierat ett arbete med att säkerställa ökad service och kvalitet, vilket redan har börjat ge goda resultat. Och för att bättre betjäna våra resenärer, förare och åkare har vi påbörjat ett stort teknikbyte av taxametrar i våra anslutna bilar.

Oförtrutet fokus på hållbarhetsfrågor

Vårt hållbarhetsarbete fortsätter att utvecklas positivt. Antalet elbilar ökade med 19% under kvartalet. Vi gör också goda framsteg i vårt fortsatta arbete med scope 1, 2 och 3 i enhetlighet med Science Based Targets Initiative (SBTi). Vårt hållbarhetsfokus för också med sig bättre framtida möjligheter till offentliga upphandlingar och företagsavtal.

Ett direkt resultat av vårt systematiska arbete med mångfald och inkludering är en minskning av omsättningen av åkare med 80% i Stockholm, vilket bidrar till en positiv tillväxt i antalet bilar vecka efter vecka. Ett annat exempel är ökning av medarbetar NPS i Finland med 22%.

Långsiktig finansiering

Cabonline har, som tidigare kommunicerats, under 2022 arbetat med att säkra sin finansiering. En ESG-obligation med utrymme om 2 000 MSEK, varav 1 650 MSEK mkr nyttjats, emitterades i april till en ränta om STIBOR 3m +9,5%, och noterades den 26 september på NASDAQ Stockholm.

Med högt tempo in i 2023

De långsiktiga satsningarna för att leverera bättre service och kvalitet till våra kunder, resenärer, åkare och förare fortsätter. Bland annat arbetar vi intensivt med att etablera en förbättrad teknisk plattform, för att säkerställa efterfrågade erbjudanden och bra service för våra varumärken.

Osäkerheten i vår omvärld med hög inflation, stigande räntor, tilltagande konjunkturoro och vikande framtidstro från både företag och konsumenter kan komma att påverka efterfrågan på taxiresor. Vi går därför in i ett normalt starkt kvartal med ödmjukhet.

Med engagerade förare, åkare och medarbetare i kombination med ett långsiktigt perspektiv, ser vi trots omvärldssituationen goda förutsättningar att stärka vår nordiska position och fortsätta skapa värde för alla våra intressenter.

Till sist, ett stort tack till alla anställda, förare och åkare som gör ett fantastiskt arbete och ett stort tack till alla resenärer som väljer att resa med oss.

Stockholm november 2022

Dag Kibsgaard-Petersen 
VD och koncernchef

För mer information, vänligen kontakta:
Dag Kibsgaard-Peterson CEO, tel + 47 400 11 981, [email protected]

Denna information är sådan information som Cabonline Group Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 november 2022, klockan 13:00 (CET).

Om Cabonline Group:
Cabonline är Nordens ledande taxiföretag med cirka 2 600 anslutna åkerier och cirka 4 600 bilar i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Inom Cabonline finns en rad välkända varumärken som TaxiKurir, Taxi Skåne, Taxi Väst, Umeå Taxi, Sverigetaxi, TOPCAB, Norgestaxi, Kovanen och Taxi 4×27. Genom Cabonline får åkerierna tillgång till attraktiva kundavtal, stöd från branschledande teknikutveckling samt nytta av stordriftsfördelar, effektiv service och en gemensam infrastruktur. Gruppen omsatte 2021 cirka 4,5 Mdr SEK. För mer information: cabonlinegroup.com

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Alteco Medical AB (publ) – Styrelsemedlem avgår

Published

on

By

Anders Althin, ordförande i Alteco Medical AB har i dag mottagit styrelsemedlem Hanna Sjöströms meddelande att av personliga skäl avgå från sitt styrelseuppdrag i Alteco Medical med omedelbar verkan.

Styrelsen i Alteco Medical påbörjar nu arbetet med att rekrytera ny styrelseledamot till bolaget.

Vi har satt stort värde på Hannas insatser i Alteco Medicals styrelse och önskar henne all lycka i framtiden”, säger ordförande Anders Althin.

Denna information är sådan som Alteco Medical är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-12-05 11:16 CET.

För mer information, vänligen kontakta

Fredrik Jonsson, CEO

Tel: 0708-76 64 44

E-post: [email protected]

Om oss

Visste du att sepsis nu tros döda fler människor än cancer? Sepsis är kroppens överväldigande och livshotande inflammatoriska svar på infektion som kan leda till vävnadsskador, organsvikt, amputationer och död. Det är en av de vanligaste dödsorsakerna inom modern intensivvård. Vår mission är att på ett säkert sätt stabilisera patienter genom att ta bort endotoxin ur blodet i ett tidigt skede och därmed vända förloppet innan septisk chock uppstår.

Alteco Medical AB från Lund, Sverige är ett ISO 13485-certifierat företag verksamt inom medicinteknik som grundades 2002. Vi erbjuder en unik teknologi för blodrening vid hemoperfusionsbehandling. Vår lösning för extrakorporal eliminering av endotoxin hjälper sjukhus att hantera endotoxemi och sepsis inom intensivvården och att undvika dessa tillstånd postoperativt.

Vår produkt Alteco LPS Adsorber bryter kedjan av överreaktioner i immunsystemet som kan leda till sepsis och septisk chock, genom att adsorbera skadliga nivåer avendotoxin från patientens blodomlopp.

Alteco LPS Adsorber har inga kontraindikationer, rapporterade biverkningar eller allvarliga incidenter och är säker att använda för att stabilisera patientens hemodynamiska parametrar. Produkten är tillgänglig på den globala marknaden sedan 2007 och är den enda CE-märkta medicintekniska produkten i klass IIa för specifik endotoxinadsorption.

Alteco Medical – removing the threat

Continue Reading

Marknadsnyheter

Årets patientriksdag större än någonsin tidigare

Published

on

By

Den sjunde december slås dörrarna äntligen upp till Kulturhuset i Stockholm för patientriksdagen 2022. För fjärde året i rad samlas patientorganisationer, politiker och sakkunniga till ett unikt tillfälle där patienter och patientföreträdare styr agendan och diskussionen. Årets patientriksdag handlar om tillgång till hälsodata oavsett vårdgivare. Andreas Norlén, Jakob Forssmed och Lena Hallengren medverkar bland flera som talare.

Att din vårdgivare har tillgång till data om din hälsa spelar stor roll för att du som patient ska få den bästa vården. Ibland är informationen rent av livsviktig. Men i Sverige får patienter ofta agera budbärare mellan olika vårdgivare.

–  Vi förutsätter ofta att sjukvården har tillgång till mer information om oss än vad de har. Det är orimligt att förvänta sig att någon med lång sjukdomshistorik ska hålla koll på sina egna journaler, men så är det idag, säger Mikaela Odemyr, ordförande Astma- och Allergiförbundet.

Frågan kring hantering av primär och sekundär hälsodata är högaktuell. Därför samlas nu patienter för att utbyta kunskap och tankar om en av vår tids stora vårdfrågor. Och för att tillsammans lyfta och lägga fram förslag till politiker med målet att du som patient inte ska behöva förmedla din hälsodata mellan olika vårdgivare.

Patientriksdagen invigs av riksdagens talman Andreas Norlén, och på talarlistan står även socialminister Jakob Forssmed och Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren.

– Vi är väldigt stolta över att vara en del av ett så betydelsefullt arbete. Att Sveriges främsta politiker och experter medverkar är ett bevis på att vi lyckats åstadkomma något riktigt bra. Dessutom deltar patientföreträdare från många olika patientorganisationer och nätverk. Patientriksdagen har nu etablerat sig som ett samlande forum där patientens röst verkligen kommer fram, säger Lise Lidbäck, ordförande Neuro.

Fler än 150 personer kommer att vara på plats i Kulturhuset och nästan lika många deltar digitalt. Förutom ordförandena för de patientorganisationer som ingår i patientriksdagens rådsgrupp återfinns bland talarna:

 • Andreas Norlén, riksdagens talman (digitalt)
 • Jakob Forssmed (KD), socialminister (digitalt)
 • Lena Hallengren (S), gruppledare i riksdagen och f.d. socialminister
 • Anders W Jonsson (C), riksdagsledamot och sjukvårdspolitisk talesperson
 • Karin Rågsjö (V), riksdagsledamot och sjukvårdspolitisk talesperson
 • Jimmy Loord (KD), oppositionsråd med ansvar för hälso- och sjukvård i Region Kalmar län
 • Malin Sjöberg Högrell (L), regionråd Region Uppsala 
 • Max Herulf, chefsläkare E-hälsomyndigheten
 • Magnus Isacson, ordförande i SFAM

Patientriksdagen anordnas av Riksförbundet HjärtLung, Neuro, Astma- och Allergiförbundet, Reumatikerförbundet, Blodcancerförbundet, Huvudvärksförbundet, Sällsynta Diagnoser och Bröstcancerförbundet i samarbete med Novartis.

Presskontakt:
Roshan Tofighi, Patient Engagement Head Sweden, Novartis 
Telefonnummer: 0708 694 752

Continue Reading

Marknadsnyheter

ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT NOVEMBER 2022

Published

on

By

Zinzinos totala intäkter ökade med 13 % jämfört med föregående år.

Intäkterna för Zinzinos försäljningsmarknader i november 2022 ökade med 13 % och uppgick till 159,6 (140,8) mSEK . Faun Pharmas externa försäljning ökade med 5 % och uppgick till 5,8 (5,5) mSEK. Sammanlagt ökade koncernen intäkterna med 13 % till 165,4 (146,3) mSEK jämfört med föregående år.

Koncernens ackumulerade försäljning januari-november 2022 ökade med 7 % till 1312,6 (1222,4) mSEK.

Intäkterna fördelade sig enligt följande:

Regioner, mSEK 22-nov 21-nov Förändring Ack 2022 Ack 2021 Förändring
Norden 27,9 32,0 -13% 292,0 332,5 -12%
Centraleuropa 38,1 24,9 53% 262,4 205,5 28%
Östeuropa 46,1 41,3 12% 314,3 303,6 4%
Syd- & Västeuropa 19,4 15,5 25% 149,6 129,9 15%
Baltikum 11,0 10,3 7% 70,5 68,5 3%
Nordamerika 7,8 4,7 66% 71,4 45,2 58%
Asien-Stillahavsregionen 7,8 11,5 -32% 71,6 79,6 -10%
Afrika 1,5 0,6 150% 8,8 0,6 1367%
Zinzino 159,6 140,8 13% 1 240,6 1 165,4 6%
Faun Pharma 5,8 5,5 5% 72,0 57,0 26%
Zinzino Group 165,4 146,3 13% 1 312,6 1 222,4 7%

Länder i regioner:

-Norden: Danmark, Färöarna, Finland, Island, Norge, Sverige

-Centraleuropa: Österrike, Tyskland, Schweiz

-Östeuropa: Tjeckien, Slovakien, Ungern, Polen, Rumänien

-Syd- & Västeuropa: Cypern, Frankrike, Grekland, Italien, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Belgien, Irland

-Baltikum: Estland, Lettland, Litauen

-Nordamerika: Kanada, USA

-Asien-Stillahavsregionen: Australien, Hongkong, Indien, Malaysia, Singapore, Taiwan, Thailand

-Afrika: Sydafrika

För mer information vänligen kontakta:

Dag Bergheim Pettersen CEO Zinzino +47 (0) 932 25 700, zinzino.com

Bilder för fri publicering:

[email protected]

Certified Adviser: Erik Penser Bank Aktiebolag, +46 (0) 8 463 83 00, email: [email protected]

Denna information är sådan som Zinzino är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-12-05 11:00 CET.

Zinzino är ett globalt direktförsäljningsföretag från Skandinavien som specialiserat sig på testbaserade, personligt anpassade kosttillskott och vetenskaplig hudvård. Det är ett aktiebolag med aktier noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market. Företagets vetenskapligt beprövade kosttillskott finns på mer än 100 marknader över hela världen. Zinzino äger det schweiziska biotekniska hudvårdsvarumärket HANZZ+HEIDII samt de norska forsknings- och produktionsenheterna BioActive Foods AS och Faun Pharma AS. Företagets huvudkontor ligger i Sverige, i Göteborg, med ytterligare kontor i Europa, Asien, USA och Australien.

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.