Delårsrapport jan-sep 2017 Skånska Energi AB (publ)

| 10 november, 2017 | 0 kommentarer

fr, nov 10, 2017 08:00 CET

Skånska Energi uppvisar en god utveckling av omsättning och resultat under tredje kvartalet 2017.

Sammanfattning av tredje kvartalet 2017 

 • Omsättningen uppgick till 68,8 Mkr (56,2).
 • Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 5,0 Mkr (2,0).
 • Rörelseresultatet inklusive jämförelsestörande poster uppgick till 5,0 Mkr (-55,6).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 4,7 Mkr (-55,8).
 • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 0,45 kr (-5,25).
 • God utveckling av nyanslutningar i nätområdet.


Sammanfattning av januari-september 2017

 • Omsättningen uppgick till 222,0 Mkr (197,1).
 • Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 22,6 Mkr (17,3).
 • Rörelseresultatet inklusive jämförelsestörande poster uppgick till 22,6 Mkr (-41,6).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 21,6 Mkr (-42,3).
 • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 2,05 kr (-3,94).
 • Låga vattenflöden för produktionen i vattenkraftverken.

Inga väsentliga händelser efter balansdagen

Kommentar från Skånska Energis VD Marianne Sernevi:

”Vi har haft ett positivt tredje kvartal 2017 med god utveckling av både omsättning och resultat.

Resultatförbättringen kommer från affärsområde Elnät som hade ett bra inflöde av nyanslutningar och från affärsområde Energilösningar där försäljning av större projekt för fastigheter ökade.

Affärsområde Produktion är fortfarande belastat av låga vattenflöden i östra Småland även om det under september varit bättre flöden än väntat. Affärsområde Elhandel belastas av ökade marknads- och försäljningskostnader som syftar till att skapa tillväxt.

Jag räknar med att resultatet efter finansiella poster exklusive jämförelsestörande poster kommer att överstiga motsvarande resultat för 2016 som uppgick till 27,2 Mkr.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marianne Sernevi, VD

Tel: 046-507 43, 0708-69 05 69

E-post:
[email protected]

Anders Unger, CFO

Tel: 046-507 31, 0736-65 07 31

E-post: 
[email protected]

Denna information är sådan information som Skånska Energi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den

10 november 2017 kl. 08.00 CET.

Hela rapporten finns på Skånska Energis hemsida:

www.skanska-energi.se/Finansiella-rapporter

Kort om Skånska Energi AB

Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra områden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa områden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vattenkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar.

 Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

 För mer information om Skånska Energi, besök gärna
www.skanska-energi.se.  


Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *