Delårsrapport januari-juni 2021 – Fokus på byggnader

| 16 juli, 2021 | 0 kommentarer

Arbetet med att säkerställa lönsamhet har gett resultat och under de senaste sex kvartalen har verksamheten levererat stabila marginaler och god lönsamhet. Under det andra kvartalet var EBITA-resultatet 23,5 (30,9) miljoner kronor vilket motsvarar en marginal om 8,5 (9,7) procent. Nettoomsättningen uppgick i kvartalet till 278 (320) miljoner kronor och är påverkad av effekterna av pandemin och tidigare genomförda anpassningar efter marknadsläget.

Andra kvartalet, 1 april – 30 juni 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 277,6 (320,0) miljoner kronor
 • EBITA uppgick till 23,5 (30,9) miljoner kronor och EBITA-marginalen till 8,5 (9,7) procent
 • EBIT uppgick till 19,2 (28,1) miljoner kronor och rörelsemarginalen till 6,9 (8,8) procent
 • Periodens resultat uppgick till 12,4 (17,9) miljoner kronor
 • Periodens resultat per aktie uppgick till 0,51 (0,73) kronor (ingen utspädningseffekt)

Perioden, 1 januari – 30 juni 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 559,6 (661,0) miljoner kronor
 • EBITA uppgick till 41,8 (59,9) miljoner kronor och EBITA-marginalen till 7,5 (9,1) procent
 • EBIT uppgick till 34,7 (54,2) miljoner kronor och rörelsemarginalen till 6,2 (8,2) procent
 • Periodens resultat uppgick till 21,7 (34,1) miljoner kronor
 • Periodens resultat per aktie uppgick till 0,89 (1,40) kronor (ingen utspädningseffekt)

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Den 16 juli uppdaterade styrelsen bolagets finansiella mål, se separat pressmeddelande på pe.se

Här finner du rapporten i sin helhet

Webbsänd presentation
Klockan 09:00 samma dag hålls en webbsänd telefonkonferens där VD och Koncernchef Helena Hed tillsammans med Finansdirektör Peter Sandberg presenterar rapporten. Presentationen hålls på engelska och det finns möjlighet att ställa frågor.

Länk till webbsändningen:
https://tv.streamfabriken.com/projektengagemang-q2-2021

Denna information är sådan som Projektengagemang är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-07-16 07:30 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Helena Hed, VD och Koncernchef
Tel: +46 10‐516 00 00
E-post: [email protected]

Peter Sandberg, Finansdirektör
Tel: +46 10-516 03 67
E-post: [email protected]

Arvid Linder, Kommunikationschef
Tel: +46 70 779 58 98
E-post: [email protected]

Om PE
PE är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom teknik och arkitektur. Som samhällsbyggare skapar vi innovativa och hållbara lösningar som formar utvecklingen av städer och samhällen. Vi finns representerade i hela landet och omsätter årligen över en miljard kronor. PE grundades 2006 och är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.pe.se.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.