Delårsrapport januari – juni 2022 Sweco AB (publ)

| 15 juli, 2022 | 0 kommentarer

God organisk tillväxt

April – juni 2022

 • Nettoomsättningen ökade till 6 116 MSEK (5 643)
 • EBITA uppgick till 486 MSEK (529), marginal 7,9 procent (9,4)
 • EBITA ökade med 0,4 procent jämfört med föregående år, justerat för kalendereffekter
 • EBIT ökade till 535 MSEK (509), marginal 8,8 procent (9,0)
 • Resultat efter skatt ökade till 409 MSEK (379), motsvarande 1,14 SEK per aktie (1,06)

Januari – juni 2022

 • Nettoomsättningen ökade till 12 193 MSEK (11 181)
 • EBITA ökade till 1 134 MSEK (1 070), marginal 9,3 procent (9,6)
 • EBITA ökade med 1 procent jämfört med föregående år, justerat för kalendereffekter
 • EBIT ökade till 1 165 MSEK (1 032), marginal 9,6 procent (9,2)
 • Nettoskuld/EBITDA minskade till 0,9 ggr (1,0)
 • Nettoskulden uppgick till 2 014 MSEK (1 942)
 • Resultat efter skatt ökade till 872 MSEK (771), motsvarande 2,44 SEK per aktie (2,17)

Vd och koncernchef Åsa Bergman kommenterar:

Efterfrågan på Swecos tjänster är fortsatt stark, drivet av den allt snabbare hållbara samhällsomvandlingen inom våra kundsegment och affärsområden.

För andra kvartalet redovisar vi en organisk tillväxt på 5 procent, justerat för kalendereffekter. Den organiska till­växten fick stöd av ökade genomsnittliga arvoden och en positiv rekryteringsutveckling, med ett nettotillskott av närmare 400 nya experter. EBITA förbättrades något, justerat för en betydande negativ kalendereffekt under kvartalet. 

Vi fortsatte att stärka vår orderstock och därmed Swecos position som en expert på komplexa projekt inom samhälls­omvandling. Vi såg en ökad efterfrågan från kunder inom segmenten industri, energi och infrastruktur. 

Andra kvartalet var också startskottet för flera spännande projekt. Ett av projekten är att stödja den svenska batteri­tillverkaren Northvolt i planeringen för att konvertera ett pappersbruk i Sverige till en ny gigafabrik, med starkt fokus på energiomvandling och cirkularitet. Ett annat exempel är vårt arbete för BASF, världens största kemiföretag, som har valt Sweco som partner i Belgien för ombyggnationen och konverteringen av en laboratoriebyggnad till en hållbar kontorsbyggnad. Detta är två bra exempel på hur vi stöder våra kunder i en hållbar omvandling av industrin.

Organisk tillväxt inom alla affärsområden

Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 6 116 MSEK (5 643) under andra kvartalet, med en organisk tillväxt på 5 procent, justerat för kalendereffekter. EBITA uppgick till 486 MSEK (529), med en EBITA-­marginal på 7,9 procent (9,4). Justerat för kalendereffekter ökade EBITA med 0,4 procent. Högre genomsnittliga arvoden, fler antal anställda och för­värv hade en positiv inverkan på EBITA medan högre rörelse­kostnader jämfört med nivåerna under pandemin, samt en lägre debiteringsgrad inom vissa affärsområden påverkade negativt. Högre frånvaro, främst kopplad till covid­-19, hade också en negativ påverkan. Samtliga affärsområden rappor­terade organisk tillväxt och fyra av åtta affärsområden rapporterade EBITA­-förbättringar under kvartalet. 

Belgien och Sverige fortsatte att leverera starka marginaler nära vårt marginalmål, och Tyskland och Centraleuropa samt Storbritannien visade betydande EBITA-­förbättringar. I Norge var den underliggande organiska tillväxten stark och EBITA förbättrades, men påverkades av en negativ kalendereffekt i samband med påskledigheten.

Vår finansiella ställning är fortsatt stark, vilket gör det möjligt för oss att agera när möjligheter uppstår på mark­naden. 

Nytt förvärv ger en ledande marknadsposition i Norge

Den 3 maj tillkännagav vi förvärvet av den norska arkitekt­byrån Arcasa Arkitekter, med 70 anställda och en årlig omsättning på 130 MSEK. Arcasa har ledande expertis inom bostadsutveckling. Med vårt tidigare förvärv av TAG Arki­tekter hösten 2020 har vi byggt upp en stark plattform på den norska arkitekturmarknaden och skapat ett integrerat ingenjörs-­ och arkitekterbjudande i linje med Swecos  strategi. Med förvärvet av Arcasa Arkitekter blir Sweco den största aktören inom arkitektur för bostäder i Norge och nummer tre totalt på den norska arkitekturmarknaden.

Väl positionerat för långsiktiga trender

Marknadssituationen fortsätter att vara fragmenterad. Å ena sidan har de kvarstående effekterna av pandemin och Rysslands invasion av Ukraina lett till utmaningar i leverans­kedjor och gränsöverskridande handel samt till stigande inflation och ökade kostnader. Å andra sidan har vi den långsiktigt hållbara samhällsomvandlingen som skapar ökande investeringsbehov inom många av Swecos kärn­segment. Trots den kortsiktiga osäkerheten på marknaden är jag övertygad om att Sweco är väl positionerat för att dra nytta av trenderna på medel lång och lång sikt. Vårt fokus är att fortsätta arbeta nära tillsammans med våra kunder och att vara en prioriterad partner i den pågående samhällsomvandlingen.

För ytterligare information, kontakta:

Olof Stålnacke, finansdirektör, 070-306 4621, [email protected]

Marcela Sylvander, kommunikationsdirektör, 079-341 1408, [email protected]

Sweco planerar och utformar framtidens hållbara samhällen och städer. Tillsammans med våra kunder utvecklar våra 18 500 arkitekter, ingenjörer och andra specialister lösningar för att hantera urbaniseringen, ta vara på digitaliseringens möjligheter och göra framtidens samhällen mer hållbara. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 23 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com.

Denna information är sådan information som Sweco är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom kontaktpersonernas försorg, kl. 12:00 den 15 juli 2022.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.