DELÅRSRAPPORT Januari – september 2017

| 16 november, 2017 | 0 kommentarer

to, nov 16, 2017 12:32 CET

MultiQ förvärvar ytterligare en verksamhet. Cygate, ett dotterbolag i Telia koncernen, överlåter sin verksamhet inom digital skyltning och bokningssystem till MultiQ. Signering av förvärvet skedde strax efter periodens utgång, den 25 oktober 2017.

Tredje kvartalet 

  • Intäkterna för tredje kvartalet uppgick till 32,4 Mkr (32,9 Mkr)
  • Periodens resultat för tredje kvartalet uppgick till 0,2 Mkr (0,4 Mkr)
  • Resultat per aktie för tredje kvartalet blev 0,00 kr (0,00 kr)

Perioden januari-september

  • Intäkterna för perioden januari-september uppgick till 102,8 Mkr (96,0 Mkr)
  • Periodens resultat för januari-september uppgick till 1,7 Mkr (-6,9 Mkr)
  • Resultat per aktie för perioden januari- september blev 0,01 kr (-0,06 kr)Vi har under tredje kvartalet arbetat med ännu ett förvärv och den 25 oktober kom vi överens med Cygate, ett dotterbolag i Telia koncernen, att vi förvärvar deras verksamhet inom digital skyltning och bokningssystem.  I affären ingår även att Telia själva blir både en ny stor kund till MultiQ samt återförsäljare av MultiQ’s produkter och tjänster.

Möjligheterna till synergieffekter är flera. Digital Skyltning är en stor del av MultiQs befintliga verksamhet och tillskottet ger oss många nya kunder inom detta område. Rumsbokning blir en ny produkt i vårt erbjudande som passar mycket väl in till många av våra befintliga kunder. Resursmässigt får vi flera nya kompetenta kollegor som flyttar in på vårt befintliga kontor i centrala Stockholm, och dessutom får vi nu även representation i Göteborg. Tillsammans med huvudkontoret i Lund ger vi den närhet till våra kunder som krävs för ett helhetsåtagande i IT-branschen.

Sammantaget är vi på MultiQ mycket stolta över det stora förtroendet vi fått i denna affär och vi kommer att göra allt för att serva nytillkomna kunder och hälsar alla våra nya kollegor välkomna!

För den löpande verksamheten har vi under detta kvartal rapporterat fortsatt stora beställningar till befintliga kunder samt en intressant början på leveranser till Nordamerika. Kvartalsresultatet är fortsatt positivt och visar att vi är på rätt väg.

För framtiden ser vi fortsatt goda möjligheter för MultiQ med ett tydligt fokus att visa tillväxt.” säger Lars Pålsson, tf VD på MultiQ

 För ytterligare information hänvisas till MultiQ’s delårsrapport januari-september 2017 som finns att hämta på www.multiq.com.

För ytterligare information kontakta:

Lars Pålsson, tf VD MultiQ

Tel.: +46 (0)10 211 66 41

E-post: [email protected]

Denna information är insiderinformation som MultiQ är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.   Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2017 kl 12:30 CET.

MultiQ är en ledande aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar på den Nordeuropeiska marknaden. Våra kunder finns främst inom detaljhandel, bank, spel och transport. Kontor finns i Lund, Stockholm, Århus, Oslo samt London, indirekt representation finns i ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap.

Mer information finns på
http://www.multiq.com/
.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *