Delårsrapport Q2, 2022: Tillsammans för framgångsrik tillväxt

| 15 juli, 2022 | 0 kommentarer

Andra kvartalet

 • Försäljning om 829 MSEK (382), vilket motsvarar en ökning med 117 procent i SEK, varav valutaeffekt 18 procent, förvärvad tillväxt 80 procent och organisk tillväxt 18 procent.
 • Consumables ökade försäljningen med 24 procent i SEK, Technologies ökade med 37 procent i SEK och Genetic Services bidrog med försäljning om 341 MSEK.
 • Stark tillväxt i samtliga marknadsregioner. Nord- och Sydamerika 241 procent, EMEA 53 procent, Japan och Oceanien 85 procent och Asien 73 procent i lokala valutor.
 • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 273 MSEK (134), motsvarande en marginal om 32,9 procent (35,2). EBITDA per aktie ökade med 63 procent.
 • Nettoresultatet uppgick till 130 MSEK (86), vilket gav ett resultat per aktie om 0,96 SEK (0,79).

Proforma

 • Försäljning, justerad för verksamhet kopplad till covidtester, ökade med 24 procent i SEK och 14 procent i lokala valutor.
 • EBITDA-marginal 32,9 procent (32,8).

Första halvåret

 • Försäljning om 1 581 MSEK (761), vilket motsvarar en ökning med 108 procent i SEK, varav valutaeffekt 16 procent, förvärvad tillväxt 77 procent och organisk tillväxt 15 procent.
 • Consumables ökade med 25 procent i SEK, Technologies ökade med 18 procent i SEK och Genetic Services bidrog med försäljning om 645 MSEK.
 • Stark tillväxt i samtliga marknadsregioner: Nord- och Sydamerika 247 procent, EMEA 68 procent, Japan och Oceanien 48 procent och Asien 45 procent i lokala valutor.
 • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 501 MSEK (297), motsvarande en marginal om 31,7 procent (39,1). EBITDA per aktie ökade med 35 procent.
 • Nettoresultatet uppgick till 213 MSEK (205), vilket gav ett resultat per aktie om 1,56 SEK (1,88).

Proforma

 • Försäljning justerad för verksamhet kopplad till covidtester ökade med 21 procent i SEK och 12 procent i lokala valutor.
 • EBITDA-marginalen uppgick till 31,7 procent (33,6).

Göteborg 15 juli 2022 
VITROLIFE AB (publ)
Thomas Axelsson, VD

För ytterligare information kontakta:
VD Thomas Axelsson, telefon 031-721 80 01
CFO Patrik Tolf, telefon 031-766 90 21

Denna information är sådan information som Vitrolife AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2022 kl.08.00 CET.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationell koncern som tillhandahåller medicintekniska produkter och genetiska tjänster. Baserat på vetenskap och avancerad forskningskapacitet utvecklar vi tjänster och produkter för individanpassad genetisk information samt medicintekniska produkter inom fertilitet. Vitrolife stödjer våra kunder i deras verksamhet för att förbättra patienternas utkomst av fertilitetsbehandlingar. Koncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, Sverige, och sysselsätter för närvarande cirka 1 150 personer över hela världen.

Vitrolifes produkter och tjänster finns tillgängliga på mer än 110 länder genom egen närvaro i 30 länder och ett nätverk av distributörer. Vitrolife är en ledande aktör inom fertilitetsområdet och har som målsättning att vara den främsta partnern för IVF-klinikerna genom att leverera oöverträffade produkter och tjänster med visionen att uppfylla individens dröm om ett barn. Vitrolifeaktien är noterad på NASDAQ Stockholm.
____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: [email protected]
Hemsida: www.vitrolife.com/

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.