Delårsrapport

| 3 november, 2017 | 0 kommentarer

fr, nov 03, 2017 08:46 CET

Styrelsen och verkställande direktören för Alzinova AB avger härmed rapport för det tredje kvartalet 2017.

Sammanfattning av delårsrapport 3 

Nio månader (2017-01-01 – 2017-09-30)

  •  Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).
  •  Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 565 431 SEK (-1 507 785 SEK).
  •  Resultatet per aktie uppgick till -0,29 SEK (-0,28) före utspädning och -0,28 SEK efter utspädning.
  •  Soliditeten uppgick till 92,9 % (92,0 %).

Tre månader (2017-07-01 – 2017-09-30)

  •  Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).
  •  Resultatet efter finansiella poster uppgick till -137 080 SEK (-538 035 SEK).
  •  Resultatet per aktie uppgick till -0,03 SEK (-0,10) före utspädning och -0,02 SEK efter utspädning.

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 5 478 400 aktier per 2017-09-30.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Med ”Bolaget” eller ”Alzinova” avses Alzinova AB med organisationsnummer 556861–8168.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *