Det nya dynamiska och mekaniska analysverktyget DMA/SDTA 1+: Exakt mätteknik för högsta prestanda

| 10 november, 2017 | 0 kommentarer

fr, nov 10, 2017 08:00 CET

METTLER TOLEDO lanserar sitt nya dynamiska och mekaniska analysverktyg som ger enastående precision.  Med nya DMA/SDTA 1+ går det snabbt och okomplicerat att utföra mätningar, vilket möjliggör bättre provförberedning, en applicerad kraft på upp till 40 N och ett maximalt svängningsfrekvensvärde på 1 000 Hz.

METTLER TOLEDO har lanserat ett nytt
dynamiskt och mekaniskt analysverktyg
, som används för att fastställa de viskoelastiska egenskaperna hos ett material som en funktion av temperatur, tid och frekvens när materialet utsätts för oscillerande stress. DMA/SDTA 1+ från METTLER TOLEDO har ett brett styvhets- och frekvensintervall och är därmed den perfekta lösningen där maximal precision är ett måste.

DMA/SDTA 1+ ger högkvalitativa resultat för modulvärden och skiljer sig i många avseenden avsevärt från traditionella DMA-instrument genom att det mäter både kraft och förskjutning. Ett avancerat läge för automatisk omkoppling styr mätningen och byter automatiskt från kraftstyrd till förskjutningsstyrd mätning. Det här har särskilt stor betydelse för styva prover (kraftstyrd analys) som blir mjuka vid uppvärmning (förskjutningsstyrd).

Frekvensintervallet för den oscillerande stressen har utökats till intervallet 1 000 Hz. I skjuvläge finns det sex frekvensdekader. Området ovanför 1 Hz är särskilt viktigt eftersom det innebär att mättiderna kan minimeras.

Särskild omsorg har lagts på att utveckla ett system som möjliggör exakt kontroll och justering av temperatur. Därför infördes en extra sensor, som mäter provtemperaturen mycket nära provet. Det här möjliggör kalibreringar som baseras på smältpunkterna hos rena substanser. Temperatursensorn gör det också möjligt att mäta termiska effekter simultant med SDTA, vilket är praktiskt vid övervakning av härdningsreaktioner.

METTLER TOLEDO har även lanserat ett unikt provhållarsystem i DMA/SDTA. Systemet gör det möjligt att förbereda och montera prover externt, så att proverna sedan snabbt kan infogas i instrumentet. Konceptet gör det också möjligt för användaren att växla från ett deformationsläge till ett annat utan att justeringar krävs, och användarna kan även förbereda prover obehindrat under en pågående mätning. Fördelarna i form av precision och tidseffektivitet är odiskutabla.

Slutligen ger pekskärmen i färg på DMA/SDTA 1+ tydlig och exakt information, och kan enkelt avläsas på avstånd. Den övervakar den sinusformade magnetiseringsfunktionen. Det här är extremt viktigt i det inledande skedet av en mätning, eftersom kurvans form som visas på terminalen indikerar om provet har monterats korrekt i provhållaren.

För frågor, vänligen kontakta:

Carl-Henrik Edfors

46 8 702 50 42

[email protected]

METTLER TOLEDO är en ledande global tillverkare av precisionsinstrument. Företaget är världens största tillverkare och marknadsförare av vägningsinstrument för användning inom laboratorie-, industri- och livsmedelstillämpningar. Företaget är även bland marknadens tre främsta inom tillverkning av flera relaterade analysinstrument och är en ledande leverantör av system för automatiserad kemi, som används för forskning och utveckling av läkemedel och kemiska preparat. Dessutom är företaget världens största tillverkare och marknadsförare av metalldetekteringssystem för användning inom produktion och förpackning. Mer information om METTLER TOLEDO finns på
www.mt.com

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *