Det sista steget har nu slutförts i samband med konvertering av alla betydande utestående skulder till aktier: ca 5,5 MSEK kommer att konverteras till aktier.

| 24 augusti, 2021 | 0 kommentarer

Sedan 3 augusti 2021 har styrelsen i Nord arbetat med en ekonomisk plan för att utveckla ett skuldfritt företag. Avtalet med Fårö, som offentliggjordes den 19 augusti, var en viktig del av denna process.

Den 23 augusti beslutade styrelsen att alla betydande utestående skulder (cirka 5,5 miljoner kronor) ska förhandlas fram till konvertering till aktier i Nord Insuretech Group AB. Detta görs till en vägd genomsnittlig aktiekurs den 19, 20, 23 augusti, 0,76 kronor.

Alla kreditorer har idag, den 24 augusti, undertecknat detta avtal. De fem största aktieägarna har i dag den 24 augusti kommit överens om att rösta för avtalet vid nästa bolagsstämma.

Vi är mycket glada över att ledning, styrelse och andra betydande ägare av företag har kommit överens om en modell som rensar bolagets balansräkning i förhållande till lång- och kortfristiga skulder och positionerar Nord för en sund tillväxt.”, säger Jo Arnstad, styrelseordförande.

Som ett resultat får Noria Group AS 4 548 933 aktier (styrelseordförande Jo Arnstad), Skaidi AS 279 828 aktier (styrelseledamot Ole Morten Settevik) och tidigare och nuvarande styrelseledamöter får aktier för utestående belopp.

Implementeringen kommer att ske vid nästa bolagsstämma eftersom flera av konverteringarna gäller närstående, senast inom 5 månader från dagens datum.

Denna information är sådan information som Nord Insuretech Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2021 kl 15.25 CEST.

För mer information, vänligen kontakta:
Børge Leknes, VD Nord Insuretech Group AB
Phone: +47 934 80 312
Mail: [email protected]se

Om Nord Insuretech Group AB

Nord Insuretech Group levererar nästa generations integrerade försäkringar i Norden. Bolaget har etablerat sig på den nordiska skadeförsäkringsmarknaden med sin nya och moderna tekniska plattform. Nord Insuretech distribuerar genom partners som effektivt säljer olika försäkringsprodukter till slutkunder via sin digitala plattform. Nord Insuretech Group är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: [email protected], +46 (0)8 121 576 90.

Ytterligare information avseende bolaget finns på www.nordinsuretechgroup.se.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *