Dicot AB Delårsrapport januari – mars 2022

| 6 maj, 2022 | 0 kommentarer

Pressmeddelande: Uppsala, 6 maj 2022. Dicot ABs (publ) delårsrapport för januari – mars 2022 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.dicot.se.

Finansiell information första kvartalet 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -9 346 kSEK (-8 468)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,09 SEK (-0,19)

Väsentliga händelser under kvartalet

 • I februari offentliggjordes att IP-portföljen förstärks genom identifiering och dokumentation av tio nya möjliga patenterbara tillgångar som skulle kunna förlänga det immaterialrättsliga skyddet till minst 2042.
 • Dicots studieresultat presenterades på European Society for Sexual Medicines årliga kongress.
 • Björn Petersson tillträdde som CFO 7 mars.
 • 17 mars ålade Spotlight Stock Markets disciplinnämnd Dicot ett vite om 100 000 SEK.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • Elin Trampe, tidigare COO och vvd, tillträdde som vd 1 april.
 • Dicot meddelade 6 april att efter utvärdering av två formuleringsalternativ prioriteras utvecklingen av en oral läkemedelskandidat inför fas 1-studien. Tidsplanen för start av första studie i människa revideras till mitten av 2023.
 • Valberedning föreslog i april att Fredrik Buch och Michael Zell väljs in som nya styrelseledamöter vid årsstämman den 24 maj.
 • Dicot tillkännagav 19 april att man anställt Dr Charlotta Gauffin.

VD kommenterar

Nya patentmöjligheter, förstärkning av ledningsgruppen och färska marknadssiffror som visar en stor ökad efterfrågan på potensläkemedel. Det är viktiga händelser under årets första kvartal. Trots att erektionsproblem är så vanligt möter vi ofta förvåning när vi lyfter fram att varannan man över 40 år drabbas.

UNDER KVARTALET har vi påbörjat arbetet bredda och förstärka Dicots ledning. Björn Petersson är ny CFO sedan 7 mars och per 1 april tog jag över vd-rollen, samtidigt som tidigare vd Göran Beijer arbetar kvar som konsult i bolagets ledning. I början av april kunde jag också meddela att vi förstärker ledningen med Dr Charlotta Gauffin som Chief Scientific Officer.

FÖR ATT VARA KOSTNADSEFFEKTIVA och minimera stora fasta kostnader, men samtidigt kunna nyttja ledande kompetens inom olika områden, är Dicot en så kallad ”virtuell organisation”. Det betyder en liten men stark ledningsgrupp som koordinerar arbetet och som upphandlar tjänster på en global arena allt eftersom de behövs.

ÄVEN OM VI BEFINNER OSS i tidig fas av läkemedelsutveckling är vikten av affärstänk högt upp på agendan. Ett viktigt område för oss – som ett utvecklande läkemedelsbolag med en uttalad partnersstrategi – är att koppla ett starkt grepp om patentsituationen för att realisera maximalt aktieägarvärde från framtida affärsuppgörelser. Under första kvartalet kunde vi meddela att tio nya patentmöjligheter har identifierats. Det innebär att Dicot har möjlighet att förlänga patentskyddet med ytterligare 20 år. Dessa tillgångar hanterar vi nu som företagshemligheter för att vid rätt tidpunkt fatta beslut om att ta investeringen och ansöka om patenträttigheter.

IDAG DRABBAS HÄLFTEN AV ALLA MÄN över 40 år i olika grad av erektionsproblem och färska marknadssiffror visar att efterfrågan på potensläkemedel ökar kraftigt. Detta samtidigt som vi vet att få söker hjälp och vi möter ofta förvåning över hur vanligt erektionsproblem är när vi klargör det. Stigmat kring detta kopplat till manliga ideal lär vara en starkt bidragande orsak. Därför är det inspirerande när journalister belyser ämnet såsom Ann Heberlein i en krönika i Svenska Dagbladet den 9 april. Jag och Ann är helt överens: det första steget mot acceptans är uppmärksamhet. En biprodukt av Dicots arbete hoppas jag kan vara att bidra till att vrida upp strålkastarljuset. För det är precis som WHO uttrycker det: ”varje individ har rätt till sexuell hälsa”.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Elin Trampe, VD
Tel: +46 73-980 1408
Email: [email protected]

Björn Petersson, CFO
Tel: +46 76-109 0000
Email: [email protected]

Om Dicot AB

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 vilket förväntas bli ett potensläkemedel för att bättre behandla erektionssvikt och för tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre effekt och långt färre biverkningar, jämfört med de läkemedel som nu finns på marknaden. Idag lider minst 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till 50 miljarder SEK. Utvecklingen sker i egen regi fram till fas 2-studier. Därefter är det Dicots intention att ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med större, etablerade läkemedelsföretag för att kunna introducera LIB-01 på världsmarknaden.

Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 3 300 aktieägare. För mer information se www.dicot.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.