Diös har framgångsrikt genomfört sin första emission av gröna obligationer

| 10 juni, 2021 | 0 kommentarer

Diös har, inom ramen för det MTN-program som etablerats i juni 2021, emitterat en icke-säkerställd grön obligation om totalt 500 miljoner med en löptid om två år.

 

Obligationslånet löper med en rörlig ränta med räntevillkor 3-månaders STIBOR +1,40 procent. Lånet har en löptid om två år med slutförfall den 21 juni 2023. Emissionslikviden kommer att användas för att finansiera tillgångar och aktiviteter i enlighet med Diös gröna ramverk.

  • Vi är mycket glada åt det positiva mottagande av vår första gröna obligation under vårt nyetablerade MTN-program. Att vi nu kan finansiera våra gröna initiativ via egna obligationer ger ytterligare flexibilitet för vår fortsatta utveckling, säger Rolf Larsson, CFO.

Handelsbanken har varit finansiella rådgivare i samband med obligationsemissionen.

För ytterligare information kontakta gärna:

Rolf Larsson, CFO, Diös
Telefon: 010-470 95 03
E-post: [email protected]

Johan Dernmar, Investor relations, Diös
Telefon: 010-470 95 20
E-post: [email protected]

Andreas Stattin Berg, Finansansvarig, Diös
Telefon: 010-470 95 07
E-post: [email protected]

 

Denna information är sådan information som Diös Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juni 2021 kl. 16:59 CEST.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 25,3 mdkr, ett bestånd om 331 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 459 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, [email protected], www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *