Dividend Sweden AB har erhållit villkorat godkännande för notering på NGM Nordic SME

| 27 juni, 2022 | 0 kommentarer

Dividend Sweden AB har erhållit villkorat godkännande för notering på NGM Nordic SME. Första handelsdag är beräknad till den 12 juli 2022.

Dividend Sweden AB är ett investmentbolag med en affärsidé att investera i mindre svenska börsnoterade bolag, samt att kunna bistå med expertis inom finansieringslösningar. Målet är att investeringarna skall frambringa ökat aktieägarvärde främst via utdelningar. Investeringarna utförs vanligen via brygglån alternativt emissionsgarantier.

Noteringsbeslutet är villkorat av att ingen ny information framkommer som påverkar bolagets uppfyllelse av noteringskraven.

Läs mer om Dividend Sweden på www.dividendsweden.se

För ytterligare information kontakta:

Ulf Krumins, Noteringschef, Nordic Growth Market, [email protected]

Magdalena Hartman, VD, Nordic Growth Market, [email protected]

Bo Lindén, VD, Dividend Sweden, [email protected]

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.