E-handel på frammarsch – regeringen säkerställer väl fungerande marknader genom uppdrag till Konkurrensverket

| 28 november, 2020 | 0 kommentarer

Handeln är idag mitt i en strukturomvandling. Den digitala utvecklingen, utvecklade logistiklösningar och etableringen av nya aktörer har inneburit att e-handeln har vuxit snabbt under senare tid och förväntas fortsätta att växa framöver, såväl i Sverige som globalt. För att säkerställa effektiv konkurrens och väl fungerande marknader har regeringen därför beslutat att ge Konkurrensverket i uppdrag att följa upp utvecklingen inom e-handeln i Sverige.

Uppdraget ska göras ur ett konkurrens- och näringspolitiskt perspektiv och ta sin utgångspunkt i Konkurrensverkets rapport Konkurrens och tillväxt på digitala marknader från 2017. Om myndigheten ser ett behov av åtgärder på området ska sådana förslag lämnas.

– Teknikutveckling och en global pandemi har ytterligare drivit på strukturomvandlingen genom att efterfrågan på digitala handelslösningar ökat. I denna kontext blir det än viktigare att följa upp och vid behov även vidta nödvändiga åtgärder i syfte att säkerställa effektiv konkurrens och väl fungerande marknader, säger Ibrahim Baylan.  

Konkurrens och en effektiv konkurrenstillsyn fyller en viktig funktion för ekonomin och väl fungerande marknader. Väl fungerande marknader leder till lägre priser, högre kvalitet på produkter och tjänster, innovation och i förlängningen till konkurrenskraft och tillväxt i Sverige och Europa.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2021.

Kontakt:
Sara Khatemi

Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Tel 076 129 67 08
[email protected]

Regeringsuppdrag publiceras på regeringen.se efter att de har expedierats.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *