Eastnine publicerar årsredovisningen för 2019

| 27 mars, 2020 | 0 kommentarer

Eastnine AB:s (publ) årsredovisning för 2019, på svenska och engelska, finns nu tillgänglig på bolagets webbsida www.eastnine.com.

Den tryckta årsredovisningen kommer inom kort att levereras till de som beställt den.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

I årsredovisningen finns följande skrivning avseende Covid-19:s effekter på Eastnine:

Covid-19 kommer att påverka ekonomin i hela världen. Situatio­nen förändras snabbt, vilket gör läget svårbedömt. Eastnine ana­lyserar och utvärderar händelseförloppet och effekterna på Bola­get dagligen. Eastnine har en hög uthyrningsgrad, lång återstå­ende genomsnittlig hyresperiod, huvudsakligen kontorshyres­gäster samt hög finansiell stabilitet. Detta sammantaget gör att Bolaget bedöms ha en stabil bas att stå på för att möta de nega­tiva konsekvenser som Corona-pandemin medför.

Eastnine AB (publ)

För mer information kontakta:

Kestutis Sasnauskas, vd, 08-505 97 700

Britt-Marie Nyman, CFO och vice vd, 070-224 29 35

Eastnine AB är ett svenskt fastighetsbolag med fastighetsvärde om 290 MEUR och ett substansvärde om 268 MEUR per 31 december 2019. Bolagets vision är att skapa och tillhandahålla de bästa mötesplatserna där idéer kan flöda, människor mötas och framgångsrik affärsverksamhet utvecklas. Affärsidén är att Eastnine ska vara den ledande långsiktiga leverantören av moderna och hållbara kontorslokaler i förstklassiga lägen i de baltiska huvudstäderna. Eastnine är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap, sektor Real Estate.

Denna information är sådan information som Eastnine AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 mars 2020 kl. 9:00 CET.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *