eBlitz Group AB nyemission registrerad av Bolagsverket

| 22 juli, 2022 | 0 kommentarer

Bolagsverket har registrerat den annonserade nyemissionen i eBlitz Group AB (publ) relaterat till förvärvet av aktier i Hello There Games AB per den 22 juli 2022. eBlitz Group AB (publ) äger drygt 15% av kapitalet och rösterna i Hello There Games AB.

eBlitz Group AB (publ) annonserade den 3 juni 2022, att bolaget har förvärvat ytterligare cirka 10% av utestående aktierna i Hello There Games AB från en begränsad krets aktieägare, genom kvittning av fordringar, efter årsstämmans godkännande per den 11 juli 2022. eBlitz Group AB (publ) äger drygt 15% av utestående aktiekapital och röster i Hello There Games AB, och är näst största ägare.

Bolagsverket har registrerat nyemissionen i eBlitz Group AB (publ), utan företräde för befintliga aktieägare, per den 22 juli 2022, avseende ovan Hello There Games transaktion. Kvittningsemissionen sker till teckningskursen 3 kronor per eBlitz aktie.

Bolagsverket har totalt registrerat 1 487 340 st nyemitterade aktier till totalt 13 225 094 st, vilket ger en ökning av aktiekapitalet med 148 734 kronor till 1 322 509,40 kronor, per den 22 juli 2022.

För ytterligare information:

Lars-Erik Bratt, VD i eBlitz Group AB (publ) Mobil 0701 – 442 441

Bertil Rydevik, Ordförande eBlitz Group AB (publ) Mobil +44 7785 720 402

Om eBlitz Group AB (publ)

eBlitz Group AB (fd Onoterat AB) är ett etablerat investerings- och rådgivningsbolag verksamt inom Digital Entertainment. eBlitz Group ABs affärsidé att tillhandahålla oberoende företagsrådgivning och finansieringslösningar till svenska tillväxtbolag, samt aktivt förvalta bolagets egna kapital i aktieägarnas intresse. Bolaget har varit verksamt med nuvarande affärsidé sedan våren 2016. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME. För mer information se www.eblitz.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.