Eco Wave Power och Ocean Power Technologies offentliggör samarbete för att ta vågkraft till nästa nivå

| 13 januari, 2022 | 0 kommentarer

13/01/2022- Stockholm, Sverige och Monroe Township, NJ USA – Eco Wave Power Global AB (publ) (Nasdaq First North: ECOWVE och Nasdaq US: WAVE) (”Eco Wave Power”) och Ocean Power Technologies, Inc. (NYSE American: OPTT) (”OPT”), två börsnoterade vågenergibolag, tillkännagav idag att de arbetar för att använda sina kompletterande teknologier och färdigheter för att påskynda vågenergiprojekt i enlighet med undertecknat samarbetsavtal.

Företagen kommer att arbeta tillsammans på flera fronter, inklusive kunskapsdelning, gemensamma bidragsansökningar och samarbeten vid inträde på nya marknader. Dessutom kan gemensamma lösningar utvecklas med användning av företagens offshore- och onshore-teknologier och utnyttja OPT:s offshore-teknik och nyförvärvade robotteknikkapaciteter i Eco Wave Powers tillämpliga projekt.

Inna Braverman, grundare och VD för Eco Wave Power, sa att ”detta är en spännande tid för vågkraftindustrin, när två kompletterande offshore- och onshore-teknologier beslutar sig för att arbeta tillsammans genom att kombinera resurser och expertis för globala projekt som nyttjar deras teknik. Jag tror att det här samarbetet kommer att öppna dörren för kunskapsutbyte mellan olika marknadsnischer, eftersom vi förstår att vi arbetar mot samma mål. Vårt mål är att skapa positiva effekter genom att addera vågenergi till den globala förnybara energimixen för att hantera klimatförändringarna.”

Philipp Stratmann, VD och koncernchef för OPT, sa att ”OPT strävar efter att vara en ledande leverantör av data och kraftlösningar för offshore och utvecklas ständigt för att uppnå detta mål. Vi välkomnar chansen att integrera våra offshore-teknik och strategiska konsulttjänster med kompletterande förnybar teknologi. OPT:s kunskap och förståelse för offshore-miljön i kombination med Eco Wave Powers meritlista av near-shore Wave Energy Conversion (WEC) installationer ger möjligheter att låsa upp kraften i vågor.”

Om Ocean Power Technologies

OPT tillhandahåller intelligenta maritima lösningar och tjänster som möjliggör säkrare, miljövänligare och mer produktiv drift inom marknaderna för försvar och säkerhet, olja och gas, vetenskap och forskning samt havsbaserad vindkraft. Våra PowerBuoy®-plattformar tillhandahåller ren och pålitlig elkraft och datakommunikation i realtid för fjärranslutna maritima och undervattensapplikationer. Vi tillhandahåller även WAM-V® autonoma ytfartyg (ASV) och marina robottjänster genom vårt helägda dotterbolag Marine Advanced Robotics. Vi har vårt huvudkontor i Monroe Township, New Jersey, och har kontor i Houston, Texas och Richmond, Kalifornien. För mer information, besök www.OceanPowerTechnologies.com.

Ocean Power Technologies
Media relationer

[email protected]
1-609-730-0400 x402

Om Eco Wave Power Global AB (publ)

Eco Wave Power Global AB (publ) (”Eco Wave Power”) är ett ledande teknikföretag för landbaserad vågenergi som har utvecklat en patenterad, smart och kostnadseffektiv teknik för att utvinna grön energi från havsvågor. EWPGs vision är att hjälpa till i kampen mot klimatförändringar genom att möjliggöra kommersiell energiproduktion från havsvågor.

EWPG har erhållit ett erkännande som “banbrytande teknik” av Israels energiministerium och betecknades som en “effektiv lösning” av Solar Impulse Foundation. Dessutom har EWPGs projekt i Gibraltar fått finansiering från Europeiska Unionens regionala utvecklingsfond och från Europeiska kommissionens program HORIZON2020. Bolaget har också erkänts av FN och mottagit “Climate Action Award”.

EWPG’s aktier (ECOWVE) handlas på Nasdaq First North and EWPG’s ADSs (WAVE)   handlas på Nasdaq Capital Market.

Vator Securities är Bolagets Certified Advisor (+46 8 580 065 99, [email protected]).

Läs mer om Eco Wave Power Global AB (publ) på www.ecowavepower.com.

Information på, eller tillgänglig genom, den ovannämnda hemsidan utgör inte del av detta pressmeddelande.

För mer information, vänligen kontakta:
Inna Braverman, VD

[email protected]
+97235094

För ytterligare förfrågningar från investerare/media, vänligen kontakta:

Investerarkontakt:
Matt Chesler, CFA
FNK IR
+1.646.809.2183

[email protected]

Mediakontakt:
Allison & Partners

[email protected]

Framåtblickande uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden i enlighet med ”safe harbor”-bestämmelserna i Private Securities Litigation Reform Act från 1995 och andra federala värdepapperslagar. Ord som ”förväntar sig”, ”förutser”, ”avser”, ”planerar”, ”tror”, ”söker”, ”uppskattar” och liknande uttryck eller varianter av sådana uttryck är avsedda att identifiera framtidsinriktade uttalanden. Till exempel använder Eco Wave Power och OPT framtidsinriktade uttalanden när de diskuterar potentialen att påskynda vågenergiprojekt, de områden där företagen förväntar sig att samarbeta och att samarbetsavtalet kommer att öppna dörren till branschöverskridande kunskapsöverföring och möjligheter. Dessa framåtblickande uttalanden och deras implikationer är baserade på de nuvarande förväntningarna från ledningen för Eco Wave Power och OPT och är föremål för ett antal faktorer och osäkerheter som kan göra att faktiska resultat skiljer sig väsentligt från de som beskrivs i de framåtblickande uttalandena. Om inte annat krävs enligt lag, åtar sig inte Eco Wave Power och OPT att offentligt offentliggöra några ändringar av dessa framåtblickande uttalanden för att återspegla händelser eller omständigheter efter detta datum eller för att återspegla förekomsten av oförutsedda händelser. Mer detaljerad information om risker och osäkerheter som påverkar Eco Wave Power finns under rubriken ”Riskfaktorer” i Eco Wave Powers registreringsutlåtande på formulär F-1 som lämnats in till SEC, som finns tillgängligt på SEC:s webbplats, www.sec.gov.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *