Ecoclime rekryterar CFO inför internationalisering

| 1 september, 2021 | 0 kommentarer

Ecoclimes nuvarande CFO Torbjörn Hansson innehar rollen som CFO i Ecoclime på konsultbasis sedan snart 10 år. Ecoclimes snabba tillväxt gör att rollen kräver mer tid vilket gör det allt svårare för Torbjörn att som konsult kombinera rollen med andra uppdrag. Torbjörn fyller 60 år nästa år och han känner att han fortsatt vill verka för Ecoclime men i en mindre tongivande roll som kan kombineras med ett brett engagemang i olika delar av näringslivet. Därför har Bolaget och Torbjörn gemensamt beslutat att han från nästa år fortsatt ska bistå Ecoclime i en mindre operativ roll.

Bolaget startar nu rekrytering av ny CFO som kan ge sig i kast med utmaningen att som nyckelperson i ledningsgruppen medverka till Bolagets accelererade tillväxt såväl organiskt som via förvärv, även internationellt. Där Ecoclime nu söker en CFO som vill göra skillnad i ett Ecoclime som erbjuder produkter och tjänster som skapar mervärden för kunderna i energimarknaden, ägarna och medarbetarna, som ska leverera än mer klimatnytta via en internationalisering.

Torbjörns engagemang i Ecoclime är en av de bidragande anledningarna till att bolaget idag har en robust ekonomisk ställning. Något som skapat grunden för bolagets fortsatta tillväxt på en internationell marknad.

Därför siktar Ecoclime på att rekrytera en CFO som kombinerar Torbjörns entreprenörskap som CFO med förmågan att bygga vidare de ekonomiska koncernrutinerna och se verksamheten och verkligheten bakom siffrorna och nyttan av medarbetarnas prestationer. Därtill att ha insikt och kunskap om hur man bygger vidare ett större börsnoterat, projekt- och processorienterat, internationellt industri- och tjänstebolag med den gouvernance som krävs i CFO-rollen, även innefattande innovativa finanslösningar såväl i kundrelationer som för den fortsatta tillväxten.

Lennart Olofsson Ecoclimes VD

”Vi startar nu arbetet med rekrytering i samband med att vi nu tar steget ur startup- och etableringsfasen, där Torbjörn ska bistå oss fortsättningsvis som rådgivare och fortsatt aktieägare privat och via Celsium Group AB, som är vår största ägare”.

Denna information är sådan som Ecoclime är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-09-01 08:36 CET.

För ytterligare information, kontakta:
Lennart Olofsson, VD
[email protected]
telefon: 070-537 16 42

Ecoclime Group AB, grundat 2013, är ett snabbväxande företag inom proptech som erbjuder avancerade lösningar inom fastighetsteknologi för återvinning, laddning, lagring, utvinning och distribution av återvunnen och förnybar termisk energi. Ecoclimes innovativa produkter och cirkulära energisystem gör det möjligt för fastighetsägare att ta vara på egen återvunnen och förnybar energi, med lägre kostnader, ökad hållbarhet och nöjdare hyresgäster som följd. Huvudkontoret ligger i Umeå. Mer information finns på bolagets hemsida: www.ecoclime.se.

B-aktierna i Ecoclime är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, [email protected].

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *