Ectin meddelar rättelse av felaktig MAR-klassificering i tidigare pressmeddelande

| 15 juli, 2021 | 0 kommentarer

I pressmeddelandet ”Teckningstiden i Ectin Research AB:s emission av units inför notering förlängs”, som publicerades tidigare idag, den 15 juli 2021, hänvisades felaktigt till EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) samt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen i pressmeddelandet innehåller ingen kurspåverkande information och MAR-etiketten skulle inte funnits med, varför denna rättelse publiceras.

För mer information om Bolaget, vänligen kontakta:
Anna Sjöblom-Hallén, VD
Telefon: +46 (0) 73 430 93 30
E-post: [email protected]
Hemsida: www.ectinresearch.com

Om Ectin

Ectin är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar behandlingsterapin MFA-370 mot metastaserad urotelial blåscancer. Behandlingen riktar sig initialt till patienter med metastaserad urotelial blåscancer med progressiv sjukdom efter behandling med platinabaserad kemoterapi och/eller checkpoint inhibitorer. MFA-370 kan också användas för cancerbehandling av patienter som av någon anledning inte vill eller kan ta redan etablerade behandlingar. Behandlingen består av en kombination av två redan befintliga läkemedel som har genomgått storskaliga kliniska prövningar och används idag i stor utsträckning världen över inom andra indikationer. I prekliniska studier har komponenterna påvisat att de tillsammans uppnår potentierad anticancereffekt, samt att de har visat sig ha få tolererbara potentiella biverkningar. Behandlingen planeras att administreras oralt och har därmed enligt styrelsen en attraktiv profil jämfört med befintliga behandlingar och behandlingar som är under klinisk utveckling. Behandlingen kan ske i patientens hem vilket underlättar för såväl patienten som sjukvården då patienten slipper frekventa sjukhusbesök och kostnaderna för sjukvården minskar.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.