Ectin Research AB påbörjar processen att initiera prövningsställe i Sverige för sin kombinerade fas I/II-studie.

| 29 juni, 2022 | 0 kommentarer

Ectin Research AB (”Ectin” eller ”Bolaget”) har tidigare meddelat att fas I-delen av den kombinerade kliniska fas I/II-studien av MFA-370 för behandling av metastaserad urotelial blåscancer planerades initieras på prövningsställe under Q2 2022. Bolaget meddelar nu att alla regulatoriska tillstånd har erhållits i Sverige för den kliniska studien samt att två prövningsställen för bolagets kliniska fas I/II studie har kontrakterats i Sverige och ett i Danmark, att initiering av prövningsställe (SIV eller ”site-initiation visit”) är inplanerade i Sverige och efter att SIV genomförts kommer patientrekrytering ske. Bolaget meddelar vidare att processen med att initiera prövningsställe i Sverige har inletts i juni och kommer slutföras efter sommaren.

Bolaget meddelar nu att alla regulatoriska tillstånd för att initiera bolagets kombinerade kliniska fas I/II-studie i Sverige har erhållits då amendment sedan tidigare godkänts av både Läkemedelsverket såväl som Etiska prövningsmyndigheten och nu har även biobanksansökan godkänts. Två prövningsställen, länssjukhuset Ryhov i Jönköping och Karolinska sjukhuset i Stockholm, har kontrakterats för att delta i studien och ”site-initiation visits” på prövningsställe är inplanerade och efter genomförande skett kommer patientrekrytering ske. Bolaget meddelar också att processen med att initiera prövningsställe har inletts i juni som planerat och kommer slutföras efter sommaren. Parallellt med de klinikförberedande aktiviteterna i Sverige är bolaget även engagerat i att erhålla regulatoriska godkännanden för prövningsställen i Litauen, Tyskland och Danmark där alla regulatoriska ansökningar nu är inskickade. Ett prövningsställe i Danmark, Aalborg University Hospital, har också kontrakterats för bolagets kliniska fas I/II studie. Syftet med ansökningarna är att kunna öppna fler prövningsställen och påbörja patientrekrytering till fas I-delen av fas I/II-studien i ytterligare länder.

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Sjöblom-Hallén, CEO

Mob: +46 734 30 93 30
Email:
[email protected]

Om Ectin Research AB

Ectin Research AB är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar ny cancerbehandling. Ectin Researchs läkemedelskandidat MFA-370 skall prövas för behandling av patienter med metastaserad urotelial blåscancer. MFA-370 består av två befintliga läkemedel som genomgått storskaliga kliniska prövningar och som idag används i stor utsträckning inom andra indikationer. I prekliniska studier har komponenterna påvisat att de tillsammans uppnår potentierad anticancereffekt vid behandling av uroteliala blåscancerceller samt även ha lovande potential när det gäller behandling av celler från andra cancertyper t.ex. bröst-, kolorektal- och prostatacancer.

Denna information är sådan som Ectin Research är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juni 2022. 

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.